BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadryjańska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie działań ekologizacyjnych w przedsiębiorstwach mleczarskich w zależności od ich wielkości
Differentiation of Environmental Activities in Diary Companies According to Their Size
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 140-145, rys., tab., bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Przemysł mleczarski, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa
Ecological agriculture, Dairy industry, Ecological aspects of the company's activities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zróżnicowanie działań prośrodowiskowych przedsiębiorstw mleczarskich w zależności od poziomu zatrudnienia w tych jednostkach. Analizę oparto na badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2008 roku, skierowanych do jednostek posiadających powyżej 9 osób zatrudnionych. Ustalono główne powody podejmowania działań prośrodowiskowych. Badane przedsiębiorstwa określiły rodzaj wdrożonych działań prośrodowiskowych oraz sposoby ograniczania zużycia wody, metody minimalizacji ilości powstających w procesie produkcji odpadów i emisji gazów do atmosfery. Wykazano, że największe zaangażowanie w procesie ekologizacji dotyczy gospodarki wodno-ściekowej, a najmniej działań przedsiębiorstwa wdrażaj ą w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. (abstrakt oryginalny)

The differentiation of ecologisation activities in diary companies in Wielkopolska was presented in the paper. The analysis was based on an inquiry research carried out in 2008 in units with more than 9persons employed. The main reasons for undertaking the environmental acivities were defined. The surveyed companies specified the type kind of introduced activities and they defined the methods of minimalization of wastes 'and gas emission. The most engagement in ecologisation process was concerned with water-sewage management, and the least in the area of air protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Pietrzak M., Szajner P. 2006: Raport o stanie i perspektywach rozwoju branży mleczarskiej. SGGW, Warszawa, 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu