BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Klimek Grzegorz (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Tytuł
Tendencje i zmienność hurtowych i detalicznych cen jabłek na rynku warszawskim
Tendencies and Variability of Wholesale and Retail Apple Prices on the Warsaw Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 146-151, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Ceny detaliczne, Ceny produktów rolnych, Dynamika cen
Fruit, Retail prices, Agricultural prices, Price dynamics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy dokonano pionowej i poziomej analizy porównawczej zmian cen jabłek na rynku warszawskim na trzech poziomach łańcucha marketingowego - cen producenta jabłek przemysłowych oraz cen producenta i detalicznych jabłek deserowych. Analizowano kierunek i dynamikę zmian tych trzech rodzajów cen, poziom ich zmienności z roku na rok, wahania sezonowe oraz siłę związku między nimi. Przedstawiono także zmiany cen środków produkcji i wynagrodzenia za pracę w rolnictwie. Prześledzenie zmian cen pozwoliło dokonać oceny sytuacji producentów jabłek i wskazać kierunek ich działania dla utrzymania wysokiej pozycji polskiego sadownictwa. (abstrakt oryginalny)

This paper focuses on the changes of apple prices on three levels of marketing channel in Warsaw market in the years 2003-2010. The prices of processing apples and producer and retail prices of dessert apples have been taken into account. The tendency and dynamic of changes, variability and inter-variability and seasonality of these types of prices have been analyzed using the trend coefficient, standard deviation, Pearson 's coefficient and seasonality indicators. The changes of prices of production means have been estimated as well. Results indicate that the producer price changes are not fully transmitted on retail level and the increase of producer prices is lower than retail prices and lower as well as than the increase of means of production and salary in agriculture. This is getting worse economic conditions for producers, especially for those producing mainly processing apples, which prices slightly decrease. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski P.2008: Zmiany w ekonomice produkcji jabłek w Polsce w latach 1950-2005. Praca doktorska. ISK, Skierniewice.
 2. Brzozowski P. 2009: Zagospodarowanie jabłek w Polsce w ostatnim 40-leciu. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, t. 17, Skierniewice.
 3. Fałkowski J. 2008. Price transmission and transfers in dairy sector in Poland. Implications for small-scale producers. Praca doktorska, Uniwersytet Warszawski.
 4. Figiel Sz., Białek A. 2005 : Zagadnienie transmisji cen na rynkach produktów rolnych i żywnościowych. Rocz. Nauk. SERIA, t. VII, z. 5, 26-32.
 5. Górka W. 2007: Globalizacja na rynku jabłek. Hasło Ogrodnicze, 1.
 6. Jahoe L. 2011 : The future of the polish fruit industry. Mat. XXXI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze "Prognoza i wielkości zbiorów, potrzeby i opłacalność produkcji owoców w kraju w najbliższych latach". Limanowa: 95-98.
 7. Kinnoucan H.W., Forker O.D. 1987: Asymmetry in farm-retail price transmission for Major Dairy Products. American Journal of Agricultural Economics, vol. 69, No. 2, 285-292.
 8. Kubiak K. 2000: Związki komplementarne i konkurencyjne unijnego i polskiego sadownictwa u progu integracji europejskiej. COBRO.
 9. Makosz E. 2010: Problemy jakości owoców w krajowym sadownictwie z uwzględnieniem środków pomocowych PROW na lata 2007-2013. Mat. konf. "Jakość owoców. Wymagania prawa i rynkowa konieczność". Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 11-16.
 10. Makosz E. 2011: Wielkość zbiorów i opłacalność produkcji jabłek, gruszek, wiśni i czereśni. Mat. XXXI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze "Prognoza wielkości zbiorów, potrzeby i opłacalność produkcji owoców w kraju w najbliższych latach". Limanowa, 37-49.
 11. Nosecka B. 2008: Aktualny stan rynku owoców i ich przetworów w Polsce (sezon 2007/2008 i 2008/2009). Mat. konf. "Rynek owoców w Polsce i na świecie, chwilowa dekoniunktura czy głęboki kryzys?" ISiK w Skierniewicach, 5-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu