BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarka Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ewolucja koncepcji outsourcingu w przedsiębiorstwach
Evolution of the Concept of Outsourcing in Companies
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 152-156, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Outsourcing, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne gospodarki światowe odchodzą od autarkii. Jedną z cech charakterystycznych dla współczesnej gospodarki jest pogłębienie się regionalnej integracji gospodarczo-ekonomicznej. Jeszcze pod koniec lat 80. XX w. dominowało przekonanie, że wewnętrzna organizacja przedsiębiorstw pozwala na szybszą adaptację do zmian, ponieważ transakcje wewnętrzne mogą być zmieniane bez uzyskania zgody wszystkich stron. Współcześnie występują wręcz odwrotne tendencje. Outsourcing ewoluował do stadium, w którym firmy mogą osiągnąć elastyczność działania bez ponoszenia dodatkowych kosztów. (abstrakt oryginalny)

Today's global economy, moving away from autarky. Even at the end of the 80 twentieth century dominated by the view that the internal organization affirms allows for faster adaptation to change, because the internal transactions can be changed without the consent of all parties. Outsourcing has evolved to a stage where the company can achieve flexibility without incurring additional costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Christensen C.M., Marx M., Stevenson H.H. 2007: Narzędzia wspierające współpracę na rzecz zmian. HBRP, 6/2007, 111-113.
 2. Coase R.H. 1937: The nature of the firm. "Economica", 4(16), 386-405.
 3. Corbett M.F. 2004: The Outsourcing Revolution. Why it makes sense and how to do it right. Published by Dearborn Trade Publishing. USA.
 4. Fill C., Visser E. 2000: The outsourcing dilemma: a composite approach to make or buy decision. "Management Decision", 38(1/2), 43-50.
 5. Gancarczyk M. 2010: Struktura zarządzania w ujęciu O.E. Williamsona jako przedmiot decyzji menedżerskich. "Organizacja i Kierowanie," 2/2010, 57-60.
 6. Gorynia M. 1999: Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista", 6/99, 778-790.
 7. Hennart J.F. 1982: A Theory of Multinational Enterprise. University of Michigan Press.
 8. Jurczak M. 2010: Różne rozumienie outsourcingu, badanie EY: Outsourcing - narodziny fragmentacji. HBRP, 84,17.
 9. Kopczyński T. 2010: Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami. PWE, Warszawa.
 10. Lacity M., Hirschheim R. 1993: The information systems outsourcing bandwagon. "Sloan Management Review", 35(1), 73-83.
 11. Madej M. 2007: Outsourcing - alternatywa strategiczna. "Nowe Zycie Gospodarcze", 29.07.
 12. McHugh P., Merli G., William A. 1995: Beyond Business Process Reengineering. Towards the Enterprise, J.Wiley and Sosn, Chichester.
 13. Niemczyk J. 2006: Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych. Wyd. AE Wrocław, 38-43.
 14. Pietrzak M. 2006: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny. Wyd. SGGW, 79-81.
 15. Prahalad C.K., Hamel G. 1990: The core competence of the corporation. Wyd. HBR, 9-11.
 16. Quinn J.B., Hilmer F.G. 1994: Strategic outsourcing. "Sloan Management Review", 35(4), 43-55.
 17. Sibbet D. 1997: 75 years of management ideas and practice 1922-1997. "Harvard Business Review", 75(5), 2-13.
 18. Smith A. 2007: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa.
 19. The Conference Board, Accenture 2006: Outsourcing w Polsce w 2006 Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań. 4-5.
 20. Trocki M. 1995: Wydzielenie komórek organizacyjnych ze struktury przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacj", 2, 13.
 21. Williamson O.E 1981: The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes. "Journal of Economic Literature", vol. XIX, 1537-1568.
 22. Williamson O.E. 2002: The theory of the firm as governance structure: From choice to contract. "Jurnal of Economic Literature", vol. 16, 3, 171-195.
 23. Williamson O.E. 1975: Markets and Hierarchies: Analysis and antitrust implications: A study in the Economics of Internal Organization. Free Press, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu