BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciesielski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Abdukcja w naukach o zarządzaniu
Abduction in Management Studies
Źródło
Przegląd Organizacji, 2014, nr 11, s. 3-6, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Nauka, Procesy poznawcze, Metodologia nauki
Management, Science, Cognitive processes, Methodology of science
Uwagi
summ.
Abstrakt
Schematy poznania naukowego w naukach o zarządzaniu oraz celowość stosowania w tej dyscyplinie abdukcji silnie się ze sobą wiążą. Stąd też cel tego artykułu to zbadanie przydatności abdukcji dla procesów konstruowania schematów poznania naukowego w kontekście schematów już powszechnie zaakceptowanych i jednocześnie wskazanie miejsca abdukcji w takich schematach. Nadto cel artykułu obejmuje wskazanie wartości abdukcji w samych procesach heurystycznych. Analiza tych zagadnień wskazuje na wyraźną potrzebę wykorzystania abdukcji, a nawet przyjęcia schematu poznania naukowego wykorzystującego dedukcję, abdukcję i indukcję. Tworzy to w sumie nową wartość metodologiczną. (abstrakt oryginalny)

The schemes of scientific cognition in management studies and the need of using the abduction in this discipline are strictly connected. This is where the aim of this article stems from to research the usefulness of abduction for the process of constructing the scientific cognition schemes in the context of already accepted schemes and simultaneously indicate the place of abduction in these schemes. Moreover, the aim of this article includes indicating the value of abduction in the heuristic processes themselves. The analysis of this issue indicates a clear need of using the abduction and even adopting the scientific cognition scheme which uses the deduction, abduction and induction. Altogether the presented approach forms a new methodological value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. CIESIELSKI M., Paradygmat jako ogólna metoda nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 2.
  2. CZAKON W., Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1.
  3. GOSPODAREK Т., Heurystyka, prawda i teorie zarządzania, [w:] KRUPSKI R. (red.), Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie, Wałbrzych 2012.
  4. HARTSHORNE CH., WEISS P. (red.), Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Harvard University Press, Cambridge 1931-1958.
  5. SUCH J., Czy istnieje experimentum crucis7. PWN, Warszawa 1975.
  6. SUCH J., SZCZĘŚNIAK M., Filozofia nauki, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006.
  7. URBAŃSKI M., Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009a.
  8. URBAŃSKI M., Tworzenie pojęć i rozumowanie. Studium przypadku: rozumowania obdukcyjne, [w:] Kognitywistyka 2009b, http://logika.wdfiles.com/local-files/ktpir/w04.pdf, data dostępu 30.06.2014 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu