BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jąder Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Polski handel zagraniczny warzywami w latach 2000-2009
Polish Foreign Trade of Vegetables in the Years 2000-2009
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 162-168, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Eksport, Import, Warzywa, Rynek przetworów owocowo-warzywnych
Foreign trade, Export, Import, Vegetables, Fruit and vegetable products market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono analizę polskiego handlu zagranicznego warzywami i ich przetworami latach 2000-2009. Zbadano wielkość i wartość eksportu oraz importu i przedstawiono ich strukturę. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej i na kształtowanie się handlu zagranicznego warzywami. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of study of Polish foreign trade of vegetables and their preserves in the years 2000-2009. It was researched quantity and value of export and import und presented their structure. Especially were studied the years before and after Poland's accession to the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bugała A. 2007: Polski import po akcesji do Unii Europejskiej. OWK nr 7/07.
  2. Kaniszewski S. 2007: Produkcja warzyw w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Hasło Ogrodnicze, 4.
  3. Nosecka B. 2005a: Handel zagraniczny owocami i warzywami. Seria Polska wieś w Europie. IERiGŻ, Warszawa.
  4. Nosecka B. 2005b: Import produktów rolno-spożywczych uznanych za wrażliwe. IERiGŻ, Warszawa.
  5. Rynek owoców i warzyw 2001-2010: Stan i perspektywy, nr 19-37, IERiGŻ w Warszawie.
  6. Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2013. 2010: Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu