BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jerzak Michał A. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Międzynarodowe indeksy walutowe w zarządzaniu ryzykiem kursowym i poprawie efektywności podmiotów agrobiznesu
International Units of Currency in the Foreign Exchange Risk Management and Improved Effectiveness of Agri-Bussines Operators
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 169-172, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowy system walutowy, Ryzyko kursowe, Kurs walutowy, Europejska Jednostka Walutowa, Agrobiznes
International monetary system, Exchange risk, Exchange rates, European Currency Unit (ECU), Agrobusiness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono studium inicjatyw w zakresie wprowadzanie kontynentalnych i światowych jednostek walutowych. Dokonano również oceny indeksu World Currency Unit (WOCU) w zakresie przydatności do stabilizowania zmienności kursów walut na rynkach surowców rolnych oraz stabilizowania dochodów podmiotów agrobiznesu. W konkluzji wskazano, że indeks WOCU może być przydatny do zarządzania ryzykiem kursowym w handlu surowcami rolniczymi, jednak przede wszystkim w sytuacji kontaktów handlowych z wieloma krajami świata, korzystających z narodowych walut. (abstrakt oryginalny)

Occurring high volatility of exchange rates on the world currency market has a direct bearing on the prices of raw materials for food in the world. This leads to a greater interest in seeking multinational or global currency units in order to protect against exchange risks in trade. This article presents a study of initiatives in continental and global introduction of currency units. It also makes an assessment of the index, World Currency Unit (WOCU) for suitability to stabilize the exchange rate volatility on agricultural commodity markets and agribusiness operators to stabilize income. The conclusions indicated that the index WOCU may be useful to exchange rate risk management in agricultural commodity trading, however, especially in the situation of trade relations with many countries of the world simultaneously. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. African Monetary Union, www.en.wikipedia.org, 06.2010.
  2. Stagni S. 2010: The currency shock absorber. WDX Organisation Ltd, 19.
  3. Wocu Retrieved. July 2010. www.wocu.com.
  4. Wypłosz C. 2010: An Asian monetary Unit. The Graduate Institut, www.aric.adb.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu