BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędruchniewicz Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiany cen żywności a inflacja mierzona CPI
Changes in Food Prices and Inflation Measured by the CPI
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 173-176, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ceny żywności, Inflacja, Wskaźnik inflacji, Indeks cen konsumpcyjnych
Food prices, Inflation, Inflation rate, Consumer price index (CPI)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce w koszyku konsumpcyjnym wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe w 2010 roku stanowiły 24,1%. Do 2 kwartału 2008 r. wskaźnik cen artykułów żywnościowych przewyższał polską inflację CPI. Natomiast po tym okresie, indeksy cen żywności i ogólnego poziomu cen utrzymywały się na zbliżonym poziomie. (abstrakt oryginalny)

In Poland, spending on food and non-alcoholic drinks constituted 24.1% of the consumer basket in 2010. Before the second quarter of 2008, the food prices index has exceeded the overall CPI. Afterwards, the food price index and the general price index have been fairy similar in value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analizy Rynkowe. 2007-2010: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 2. Barro R.J. 1997: Makroekonomia. PWE, Warszawa.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2003: Makroekonomia. PWE, Warszawa.
 4. Biuletyn Statystyczny. 2007-2011: GUS, Warszawa.
 5. Jędruchniewicz A. 2010: Kosztowe przyczyny zmian cen artykułów spożywczych. Rocz. Nauk. "SERiA", t. XII, z. 4.
 6. Pollok A. 2000: Inflacja w teorii ekonomii. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 7. Rekowski M. 2005: Mikroekonomia. Akademia, Poznań.
 8. Rocznik Statystyczny RP. 2007-2010: GUS, Warszawa.
 9. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej. 2007-2010: NBP, Warszawa.
 10. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku. 2003: Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 11. Szpunar P. 2000: Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności. PWE, Warszawa.
 12. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. 1997, Nr 140.
 13. www.eurostat.eu.
 14. www.nbp.pl.
 15. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu