BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepacki Bogdan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Klepacka Anna Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Procesy depopulacji regionu północno-wschodniej Polski na przykładzie powiatu siemiatyckiego
Depopulation Processes of North Eastern Region of Poland on Example Siemiatycze District
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 177-182, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Proces wyludniania, Procesy demograficzne, Migracja, Migracja ludności, Obszary wiejskie
Depopulation process, Demographic process, Migration, Population migration, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy depopulacji regionu północno-wschodniej Polski województwa podlaskiego (przed rokiem 1999 białostockiego), już od czasów powojennych powodowały, że obszar ten zaliczany był do terenów wyludniających się. W latach 1946-2009 obszary północno-wschodniej i wschodniej Polski ulegały ciągłemu zjawisku wyludniania, zarówno za przyczyną migracji wewnętrznych (krajowych) i zewnętrznych (zagranicznych). (abstrakt oryginalny)

Depopulation processes of north eastern region of Poland. Due to internal and international migrations especially country regions of Podlasie province are touched by continuous depopulation. Presented statistics of population count changes in Podlasie province, town and community of Siemiatycze and town and community of Drohiczyn only confirm the process of progressing depopulation of the examined area. The balance of the migrations was in minus during the presented period of time. The latest analysis forecasts a systematic depopulation, with the tendency of acceleration. Changes of the age structure of people from Podlasie concern most of all: ageing society, decreasing the number and the share of people in productive age and the growth of demographic encumber factor (especially in unproductive age group). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J. 2008: Problemy demograficzne obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia informacji przestrzenne obszarów problemowych rolnictwa w Polsce. "Studia i raporty IUNG-PIB" 12, Puławy.
 2. Eberhardt P. 1989: Regiony wyludniające się w Polsce. Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzenne Zagospodarowania. Warszawa. "Prace geograficzne", 148.
 3. Frenkl I. 1989: Opinie o wyludnianiu się wsi polskiej. IRWiR PAN, Warszawa.
 4. GUS 2009: Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2008. www.stat.gov.pl.
 5. Ludność w województwie podlaskim w 2009 roku. 2010: Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
 6. Mirowski W. 1985: Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze a podstawy wyludniania się województwa siedleckie i bialskopodlaskiego. "Biuletyn Informacyjny IGiPZ PAN", 50.
 7. Miszczuk A. 1993: Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny. "Dokumentacja Geograficzna", z. 3.
 8. Roczniki Statystyczne Województwa Białostockiego za lata 1946-1998.
 9. Roczniki Statystyczne Województwa Podlaskiego za lata 1999-2009.
 10. Wieruszewska M. 2007: Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę. IRWiR PAN, Warszawa.
 11. Województwo podlaskie: podregiony, powiaty, gminy 2010. Urząd Statystyczny w Białymstoku. Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu