BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kokoszka Katarzyna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Czynniki determinujące zrównoważony rozwój terenów wiejskich w Polsce
Factors Determining Development of Rural Areas in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 183-188, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój zrównoważony, Polityka rolna
Rural areas, Rural development, Sustainable development, Agricultural policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich określa kierunki polityki wobec wsi, nie mającej charakteru "branżowego", lecz będącej spójną z działaniami w pozostałych dziedzinach życia, równoważącej zarówno w płaszczyźnie horyzontalnej, jak i wertykalnej funkcje ekonomiczne, ekologiczne, społeczne i przestrzenne. Przedstawiona w artykule enumeracja czynników, które mogą wpływać na kondycję terenów wiejskich w świetle zrównoważonego rozwoju nie jest zbiorem zamkniętym. Jest próbą zestawienia determinant, które mogą kształtować sytuację rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce a wynikają z szerokiego spojrzenia na bliższe i dalsze otoczenie. (abstrakt oryginalny)

The idea of rural areas sustainable development defines the rural areas policy that cannot be seen as the narrow part of national economy but being consistent with other spheres, counterbalancing in both horizontal and vertical sphere economics, ecological, social and spatial functions. Some factors presented in the article which could have impact on the rural areas conditions cannot be seen as the only one. The article is the attempt to drawing up determinants that could be essential for rural areas and agriculture development in Poland appearing with the broad look at close and distant circle. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baker D., Chmielewska W., Opałka M. 1994: Organizacja łańcucha żywnościowego i efektywność w łańcuchach marketingowych. [w:] Marketing i instytucje rynkowe w polskim przemyśle rolno-spożywczym. OECD i MRiGŻ, Poznań, 17.
  2. EC Agricultural Policy for the 21st Century. 1994: Report prepared by the expert group. European Economy, Reports and Studies, 4. Chapter B: The economic costs of agricultural policy, za: M. Ciepielewska 1997: Polskie rolnictwo a Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. [w:] Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską- niezbędne procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej. FAPA, Warszawa, 64-66.
  3. Fedyszak-Radziejowska B. 2000: Formy zorganizowanego działania ludności wiejskiej na rzecz własnego środowiska. [w:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 148.
  4. Kożuch B. (red.) 1997: Polityka rolna. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 83.
  5. Kulawik J. 1995: Kapitał w rolnictwie. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 199.
  6. Niemczyk J., Dydoń A. 2004: Rolne aspekty piątej ministerialnej konferencji WTO w Cancun (Meksyk). "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 3, 79.
  7. Strategia podatkowa. Ministerstwo Finansów, www.mofnet.gov.pl, 2011.
  8. Trzeci sektor w Unii Europejskiej. 2003: Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu