BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraciuk Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ rundy negocjacyjnej Doha na zmiany Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
Influence of the Doha Development Round on Changes in the Common Agricultural Policy of the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 194-198, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Runda Doha
Common Agricultural Policy (CAP), Doha round
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł przedstawia zmiany zachodzące we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej spowodowane dokonującym się procesem globalizacji, a także negocjacjami prowadzonymi pomiędzy krajami wysoko i słabo rozwiniętymi w ramach Rundy Negocjacyjnej Doha Światowej Organizacji Handlu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the changes in the Common Agricultural Policy of the European Union due to the process of globalization, as well as the negotiations between the highly and less developed countries in the framework of Doha Development Agenda of World Trade Organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cienkus K. 2009: Runda Doha a przyszłość wolnego handlu, www.stosunki.pl.
 2. Czyżewski A., Stępień S. 2010: Wokół problemu "błędu złożenia" we Wspólnej Polityce Rolnej UE. "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 10, z. 4.
 3. Global Economic Prospects and Developing Countries: Investing to unlock global opportunities. 2003: World Bank Washington, DC.
 4. Hagemejer J., Michałek J.J. 2006: Skutki liberalizacji handlu rolnego w ramach Rundy Doha (WTO) dla Polski. Urząd Integracji Europejskiej, Warszawa, 21-21.
 5. Latoszek E., Proczek M. 2006: Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, 174.
 6. Peters R.H., Vanzetti D. 2003: Searching for a Compromise. A Game-Theoretic Approach to the WTO. Paper presented at the Conference, Madrid, s. 21-23.
 7. Rembisz W. 2010: Krytyczna analiza podstaw i ewolucji interwencji w rolnictwie. "Współczesna Ekonomia", 4.
 8. Siekierski C. 2010: Nowa i silna Wspólna Polityka Rolna. "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", 12.
 9. Stankiewicz D. 2010: Wspólna Polityka Rolna po roku 2013. Infos Biuro Analiz Sejmowych, 12.
 10. Stanowisko Rządu RP w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013 (zatwierdzone przez RM w dniu 12.06.2009 r.), www.minrol.gov.pl.
 11. WPR do 2020, sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi. 2010: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu