BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : III kwartał 2014
Business Survey in Agriculture : 3rd Quarter 2014
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2014, nr 104, 34 s., wykr., rys., tab.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Oszczędności, Maszyny i urządzenia
Agriculture, Arable farm, Savings, Machinery and equipment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W III kwartale 2014 r. nastąpiła poprawa koniunktury rolnej. Ogólny wskaźnik koniunktury wzrósł o 5,4 pkt., z poziomu -4,5 pkt. do +0,9 pkt., przebijając symboliczną granicę 0 pkt. po raz pierwszy od bumu gospodarczego z 2007 r. Wzrost wskaźnika koniunktury jest skutkiem zwiększenia się wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych o 7,7 pkt. (z -8,3 pkt. do -0,6 pkt.) i wskaźnika zaufania o 0,7 pkt. (z +3,3 pkt. do +4,0 pkt.). Zmiany w skali roku są podobne. Za 2,1-procentowy wzrost wskaźnika koniunktury odpowiada skok wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych o 1,3 pkt., zaś wskaźnik zaufania zwiększył się w porównaniu z III kwartałem 2013 r. o 3,6 pkt. Tempo rocznych zmian wskaźnika koniunktury obniża się, co świadczy o słabnącym wpływie czynników cyklicznych. Poprawa koniunktury ma więc charakter sezonowy. Rolnicy wyrażają umiarkowany optymizm odnośnie do warunków produkcji rolnej w najbliższej przyszłości - wzrosły salda prognostyczne przychodów pieniężnych i oszczędności, obniżyło się saldo przewidywań co do wielkości zadłużenia. W wynikach badania koniunktury w III kwartale br. nie widać skutków rosyjskiego embarga na niektóre polskie produkty rolne; kwartalna zmiana ogólnego wskaźnika koniunktury jest nie mniejsza niż przed rokiem. (fragment tekstu)

In the 3rd quarter of 2014 the composite indicator increased by 05.4 pts, from -4.5 pts to +0.9 pts, and broke through the symbolic line of 0 pts for the first time since the economic boom in 2007. The rise of the indicator was due to the increase in the smoothed money income indicator by 7.7 pts (from -8.3 pts to -0.6 pt) and the increase of the confidence indicator by 0.7 pt (from +3.3 pts to + 4.0 pts). The yearly changes were similar. The composite indicator was 2.1 pts up from the respective last year figure, and due to the rise in the smoothed money income indicator by 1.3 pt and to the growth of the confidence indicator by 3.6 pts. However, the rate of yearly growth of the composite indicator declined. This suggests positive cyclical factors get weaker and weaker, and the improvement in agricultural production be seasonal. Farmers are modestly optimistic about near future - the expectations balances of money income and savings grew and the expectations balance of indebtedness dropped. The results of the survey did not show any signs of Russian embargo on some Polish agricultural products as the quarterly change of the composite indicator was lower than a year earlier. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3204
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu