BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : IV kwartał 2014
Business Survey in Agriculture : 4th Quarter 2014
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2014, nr 105, 36 s., wykr., rys., tab.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Inwestycje w rolnictwie, Oszczędności
Agriculture, Arable farm, Investments in agriculture, Savings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W IV kwartale 2014 r. nastąpiło pogorszenie koniunktury rolnej. Ogólny wskaźnik koniunktury obniżył się o 5,3 pkt., z poziomu 0,9 pkt. do -4,4 pkt. Spadek wskaźnika koniunktury wynika zarówno ze zmniejszenia się przychodów gospodarstw rolnych jak i pogorszenia się ich nastrojów. Wskaźnik wyrównanych przychodów pieniężnych obniżył się o 5,1 pkt. (z -0,6 pkt. do -5,7 pkt.), a wskaźnik zaufania o 5,8 pkt. (z 4,0 pkt. do -1,8 pkt.). Osłabienie tendencji rozwojowej w polskim rolnictwie postępuje. Na negatywne oddziaływanie czynników cyklicznych nakłada się nadto ujemny wpływ czynników sezonowych. Niekorzystne zmiany koniunktury nie są jednak głębokie - ogólny wskaźnik koniunktury zmniejszył się w skali roku o zaledwie 2,5 pkt. Niestety, nie powinniśmy spodziewać się poprawy sytuacji w polskim rolnictwie w najbliższych miesiącach. Nadchodzi zimowy przestój i widać to w saldach prognostycznych ankiety rolnej - oczekiwania rolników co do ich sytuacji finansowej są pesymistyczne. Co więcej, sygnały płynące z międzynarodowego i krajowego rynku żywnościowego nie wskazują na to, aby ceny skupu, a więc i przychody rolników zaczęły wzrastać. (fragment tekstu)

In the 4th quarter of 2014 business situation of Polish farming homesteads deteriorated. The composite indicator decreased by 5.3 pts, from +0.9 pt to -4.4 pts. The drop of the indicator was the result of declining farmers' revenues and worsening of their sentiments. The smoothed money income indicator fell by 5.1 pts (from -0.6 pts to -5.7 pts), and the confidence indicator decreased by 5.8 pts (from +4.0 pts to -1.8 pt). The weakening tendencies in the Polish agriculture are growing. Negative cyclical factors are being reinforced by negative impact of seasonal factors. However, the magnitude of the deterioration was not large -in comparison with the respective 2013 figure the composite indicator declined by 2.5 pts only. Nevertheless, no one should expect business situation of farming homesteads to improve over the next months. Agriculture sector is going to face winter slowdown and this is reflected in the expectations balances of the survey - farmers are pessimistic about their future financial situation. Furthermore, signals from international and domestic food markets do not forecast buying prices to start growing, and farmers revenues shouldn't do so too. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3204
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu