BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie), Izdebski Waldemar (Politechnika Warszawska), Skudlarski Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Dynamika cen wybranych środków do produkcji rolniczej w latach 2000-2012
Dynamics of Prices of Selected Measures for Agricultural Production in the Years 2000-2012
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 367-371, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Maszyny i urządzenia, Ceny, Dynamika cen
Agriculture, Machinery and equipment, Prices, Price dynamics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeanalizowano dynamikę cen ciągników i maszyn rolniczych na tle wybranych środków do produkcji rolniczej w latach 2000-2012. Do realizacji celu badawczego wykorzystano krajową literaturę oraz statystykę masową. Badania wykazały, że na krajowym rynku w analizowanym okresie nastąpił znaczny wzrost cen maszyn i ciągników rolniczych oraz środków do produkcji rolniczej. Dynamika cen była zróżnicowana. Stwierdzono, że największy wzrost cen maszyn i ciągników rolniczych nastąpił w latach 2004-2005. Głównym powodem wzrostu było zwiększenie VAT z poziomu 0% do 22% wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes the changes in prices of tractors and agricultural equipment against selected measures for agricultural production in the years 2000-2012. The study uses published sources and statistics. Results show that there was a significant price increase on the domestic market during the period under consideration of agricultural machines and tractors and resources for agricultural production. Dynamics of prices varied. It was found that the greatest increase in prices of machinery and tractors took place in 2004-2005. The main reason was the VAT increase from 0% to 22% following Poland's accession to the European Union. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ceny w gospodarce narodowej styczeń-grudzień 2012 r. 2012: Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
  2. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. 2013: GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/gus/5840_739_PLK_HTML.htm?action=show_archive, dostęp 11.03.2013.
  3. Pawlak J. 2011: Analizy cen maszyn rolniczych - problemy metodyczne, Problemy Inżynierii Rolniczej, s. 14-21.
  4. Rembeza J. 2010: Transmisja cen w gospodarce polskiej, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
  5. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2012. 2013: GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm, dostęp 11.03.2013.
  6. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. 2000-2012: IERiGŻ-PIB, nr od 18 do 39.
  7. Zając S., Izdebski W., Kusz D. 2010: Podaż i popyt ciągników rolniczych w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. 12, z. 4, s. 393-397.
  8. Zając S., Izdebski W., Skudlarski J. 2012: Dynamika cen ciągników i maszyn rolniczych w latach 2000-2010, Rocz. Nauk. SERiA, t. 14, z. 1, s. 565-569.
  9. Zając S., Kusz D. 2010: Optymalne wyposażenie gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 97, z. 4, s. 247-257.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu