BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Tendencje zmian w kosztach czynników produkcji a kierunki rozwoju gospodarstw rolniczych
Recent Trends in the Cost of Factors of Production vs. Farm Developments
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 378-385, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Koszty pracy, Czynniki produkcji, Ceny, Gospodarstwa rolne
Labour costs, Production factors, Prices, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono tendencje zmian kosztów pracy w gospodarce narodowej, cen środków produkcji rolniczej kupowanych przez rolników i cen zbytu produktów rolniczych. Stwierdzono, że ceny czynników zewnętrznych rosły szybciej niż ceny zbytu produktów rolniczych. Tendencje te spowodowały spadek jednostkowej opłacalności produkcji rolniczej i konieczny wzrost powierzchni gospodarstw w celu osiągnięcia dochodu z gospodarstwa na poziomie parytetowym. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the trend of labor costs in the national economy, the prices of agricultural production and selling prices of agricultural products. It was found that the prices of external factors to grow faster than sales prices of agricultural products. These trends resulted in a decrease of the unit profit-ability of agricultural production and necessity of increase area of farms in order to generate income from the farm to the parity level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cholewa M. (red.). 2010: Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów rolnych w latach 2008-2009, IERiGŻ-PIB, s. 13.
 2. Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A. 2010: Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2008 roku, IERiGŻ-PIB, s. 40-56.
 3. Goraj L, Bocian M., Osuch D., Smolik A. 2011: Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2009 roku, IERiGŻ-PIB, s. 40-56.
 4. Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A. 2012: Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2010 roku, IERiGŻ-PIB, s. 40-56.
 5. Mały rocznik statystyczny. 2012: GUS, Warszawa.
 6. Manteuffeul R. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa, s. 31-33.
 7. Pfefferli S. 2011: Kierunki rozwoju szwajcarskiego rolnictwa, Zag. Ekon. Roln., nr 1, s. 27-44.
 8. Reisch E. 2004: Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Niemczech, Postępy Nauk Rolniczych PAN - Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, nr 3, s. 118-136.
 9. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2006, 2011: GUS, Warszawa.
 10. Skarżyńska A. i in. 2010: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2009 roku, IERiGŻ-PIB, s. 20.
 11. Skarżyńska A., Jabłoński K. 2012: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2011 roku, IERiGŻ-PIB, s. 23.
 12. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 2011: Landwirtschaft Verlag München, s. 441-442.
 13. Steffen G., Born D. 1995: Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa, s. 5-20.
 14. Ziętara W. 2000: Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, s. 19-34.
 15. Ziętara W. 2003: Wydajność pracy w różnych typach gospodarstw, Rocz. Nauk. SERiA, t. V, z. 1, s. 312-317.
 16. Ziętara W. 2010: Perspektywy rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji z uwzględnieniem rozwoju regionalnego, [W:] Możliwości rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji, IUNG-PIB, Puławy, s. 111-136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu