BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peszko Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sposoby kształtowania wizerunku uczelni na tle zmian komunikacyjnych
Ways of Shaping the Image of Higher Schools on the Background of Changes in Communication
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 401-409, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Wizerunek banku, Komunikacja miejska, Wyższe szkoły ekonomiczne
Bank image, Municipal transport, Higher economic schools
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka ma na celu pokazanie zmiany odbioru rankingów jako narzędzia komunikacji marketingowej wykorzystywanego przez uczelnie wyŜsze do kształtowania wizerunku i promowania. Autorka wskazuje na wzrost zainteresowania portalami społecznościowymi, które stają się coraz częstszym źródłem wpływania na proces decyzyjny przyszłych studentów dotyczący miejsca podejmowania studiów.(abstrakt autora)

The paper aims to show the changes in receiving rankings, as a marketing communication tool used by higher schools to shape the image and promotion. The author points to the growing interest in social networking sites, which are becoming increasingly common source of influence on decision-making process for prospective students in regards of choosing the places to study.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berlińskie zasady dotyczące rankingów szkół wyŜszych, www.ireg-observatory.org/ index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=49.
 2. Wizja uczelni idealnej, www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id =2640&Itemid=715.
 3. J. Mikułowski-Pomorski, K. Cira, Rola mediów w kształtowaniu wizerunku nauki i jakości kształcenia, w: Rola mediów masowego przekazu w kształtowaniu wizerunku uczelni i jakości kształcenia, red. J. Dietl, Z. Sapijaszek, FEP, Łódź 2004, s. 17.
 4. R. Anam, Ranking szkół wyŜszych 2010, eGospodarka.pl, 27.09.2010r. www.egospodarka.pl/ 52915,Ranking-szkol-wyzszych-010,1,39,1.html.
 5. B. Kasprzycka: Realne wartości wiedzy, "Wprost. Polska-Świat-Cywilizacja" 2010, nr 20,
 6. www.topuniversities.com/university-rankings.
 7. www.arwu.org.
 8. Ranking World University 2010, www.topuniversities.com/university-rankings.
 9. www.socialcapitalgateway.org/eng-rankings.htm
 10. Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004
 11. Czym są Social Media - Era Social Media, www.launching.blox.pl/2009/12/Czym-sa-Social- Media-Era-Social-Media.html.
 12. W sieci siedzimy coraz dłużej, www.tvn24.pl/12692,1693017,0,1,w-sieci-siedzimy-corazdluzej, wiadomosc.html.
 13. Uczelnie na portalach społecznościowych, http://e-ffectica.pl/blog/?p=46.
 14. G. Marczak, Średnia dla US - 68 godzin miesięcznie w Internecie, http://antyweb.pl/sredniadla- us-68-godzin-miesiecznie-w-internecie/.
 15. Marketing szkół wyŜszych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu