BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamski Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Sytuacja ekonomiczna w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych w latach 2009-2011
The Economic Situation in the Agricultural Production Cooperatives in the Years 2009-2011
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 16-20, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość rolnicza, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja rolna
Agricultural cooperation, Arable farm, Individual arable farms, Agricultural production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było ukazanie zmian, które zaszły w grupie gospodarstw wielkoobszarowych funkcjonujących w formie rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) w latach 2009-2011. Ze względu na małą dostępność informacji o tej formie gospodarstw rolniczych w Polsce dane do analizy pochodziły jedynie z bazy IERiGŻ-PIB. Baza powstała na podstawie corocznych list 100 najlepszych RSP. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż badana grupa spółdzielni w latach 2009-2011 poprawiała swoje wyniki finansowe oraz prowadziła intensywne procesy inwestycyjne. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to show the changes that occurred in the group of large-scale farms functioning in a form of agricultural production cooperatives (RSP) in the years 2009-2011. Due to little availability of information concerning this form of farms in Poland, the data for the analysis were gathered from the database of the Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute. This database was created in connection with the annual publication of Top 100 RSP. The analyses show that the surveyed group of cooperatives improved its financial results and conducted intensive investment processes in 2009-2011. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamski M., Gac E., Kagan A. Kowalski A., Kulawik J., Osuch D., Pawłowska-Tyszko J., Zdzieborska M. 2013: Ranking 300 Najlepszych Przedsiębiorstw Rolnych w 2011 roku, Wyd. IERiGŻ- PIB, Warszawa.
  2. Brzozowski B. 2005: Spółdzielczość wiejska w aktywizacji środowisk lokalnych na tle jej współczesnych problemów, Kraków.
  3. Dzun W. 2009: Spółdzielnie produkcji rolnej w procesie przemian systemowych, Zag. Ekon. Rol., nr 4, Warszawa.
  4. Guzewicz W., Kagan A., Zdzieborska M. 2007: Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, Program Wieloletni 2005-2009, Raport nr 77, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu