BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polkowska Dominika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Social Shopping jako narzędzie marketingu szeptanego online
Social Shopping as a Tool for Online Word of Mouth Marketing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 411-425
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Marketing szeptany, Przedsiębiorstwo
Buzz marketing, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje kwestie marketingu szeptanego, zwracając szczególną uwagę na kwestie definicyjne (rozróżnienie buzzmarketingu i Word of mouth marketingu). Następnie omówione zostaną podstawowe narzędzia wykorzystywane w praktyce online: amlifying internetowy, social media, dziennikarstwo obywatelskie i social shopping. Druga część artykułu stanowi próbę opisu zjawiska social shopping w Internecie. Autorka stara się udowodnić, że jest to nowy system rekomendacji konsumenckich, w którym jednak nie została zachowana równowaga między sferą social i shopping (ta pierwsza praktycznie nie występuje). Na koniec przedstawiona została analiza jednego z serwisów typu social shopping dotycząca charakterystyki przeciętnego użytkownika.(abstrakt autora)

The paper considers the issues of word of mouth marketing, paying particular attention to the definition of the notion (distinguishing buzz marketing and word of mouth marketing). Subsequently, basic tools used in the internet practice are discussed: amplifying internet, social media, citizen journalism and social shopping. The second part of the paper describes the phenomenon of social shopping on the internet. The author tries to prove that this is a new consumer recommendation system, in which the sphere of social and shopping has not been balanced (the social sphere actually does not exist). At the end, the paper presents an analysis of one type of social shopping sites showing the characteristics of the average user.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Polkowska, Marketing szeptany w Internecie - sposób na kryzys?, w: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 443-454.
 2. M. Hughes, Marketing szeptany: z ust do ust, jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2008,
 3. P. Gotkowski, Szeptanie w komunikacji marketingowej, "Marketing w Praktyce" 2009
 4. E. Rosen, Fama: anatomia marketingu szeptanego, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2003
 5. www.streetcom.pl/language/pl-PL/Oferta/.
 6. Amplifying internetowy, www.harderandharder.pl/narzedzia/9.html.
 7. Amplifying internetowy, http://6ix.pl/pg/51/amplifying-internetowy.
 8. D. Kaznowski, Nowy marketing w Internecie, Wyd. Diffin, Warszawa 2007,
 9. J. Gadzinowski, Era hiperkomunikacji, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 8,
 10. M. Szpunar, Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu, w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, red. K. Grysa, Wyd. WSH, Kielce 2008, s. 141-154.
 11. M. Pregowski, Blogosfera a dziennikarstwo obywatelskie, w: Media - między władzą a społeczeństwem, red. M. Szpunar, Wyd. WSIiZ Rzeszów 2007, s. 124.
 12. S. Baran, D. Davis, Teorie komunikowania masowego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007,
 13. Znam.to - social shopping od Agory oraz ogólnie o social shoppingu w Polsce, www.webstop.pl/2008/09/29/znamto-social-shopping-od-agory-oraz-ogolnie-o-social-shoppingw- polsce/.
 14. Cokupic.pl, czyli social shopping za 20 groszy, http://antyweb.pl/cokupicpl-czyli-socialshopping- za-20-groszy/.
 15. Prosumenci w polskim Internecie, http://gemius.pl/pl/raporty/2008-01/01.
 16. Konsument w mediach społecznościowych, http://mirekpolyniak.files.wordpress.com/ 2010/03/konsument-w-mediach-spolecznosciowych.pdf.
 17. Ch. Dennis, A. Morgan, L. Wright, Ch. Jayawardhena, The influences of social e-shopping in enhancing young women's online shopping behaviour, "Journal of Customer Behaviour" 2010, Vol. 9, No. 2,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu