BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chechelski Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji polskiego przemysłu spożywczego
Transnational Corporations in the Globalization Process of Polish Food Industry
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 39-44, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Globalizacja przemysłu, Korporacje międzynarodowe
Food industry, Globalization of industry, International corporation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę napływu korporacji transnarodowych do poszczególnych działów polskiego przemysłu spożywczego. Ustalono stopień (poziom) ich globalizacji oraz oceniono zmiany, jakie korporacje transnarodowe spowodowały w strukturze produkcji przemysłu spożywczego w minionej dekadzie. Można stwierdzić, że najbliższe lata będą okresem dalszego znaczącego postępu we wzroście wydajności pracy i efektywności większości przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, a także wzrostu obrotów w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi. (abstrakt oryginalny)

The article presents the impact of transnational corporations on the Polish food industry under the globalization process. It also assesses the changes caused by transnational corporations in the structure of the food industry in the past decade. It can be said that the coming years will be a period of further significant progress in the growth of labor productivity and the efficiency of the majority of food industry companies, as well as the growth of foreign trade in agri-food products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chechelski P. 2008: Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy, Studia i Monografie, nr 145, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 50-55.
  2. Gorynia M. 2007: Niewidzialne efekty zagranicznych inwestycji, Rzeczpospolita z 23.02.2007 r.
  3. Lech M. 2010: Zdolność oddziaływania korporacji transnarodowych na współczesne stosunki międzynarodowe w dobie procesu globalizacji, [W:] J. Menkes, T. Gardocka (red.), Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia, Wyd. Academica SWPS, s. 215.
  4. Porter M.E. 1999: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa, s. 35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu