BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Konrad (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gołębiewska Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiany w finansowaniu działalności parków narodowych na przykładzie Pienińskiego Parku Narodowego
Changes in the Financing of the National Parks on the Example of the Pieniny National Park
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 45-50, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Parki narodowe, Źródła finansowania
National parks, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pieniński Park Narodowy
Abstrakt
Celem badań była ocena finansowania działalności i funkcji parków narodowych na przykładzie Pienińskiego Parku Narodowego w latach 2004-2010. Zaprezentowano zmiany w systemie finansowania po 2011 r. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż głównymi źródłami finansowania działalności Pienińskiego Parku Narodowego były środki gospodarstw pomocniczych. Znaczny udział miały także środki z budżetu parku. Pozostałe formy finansowania stanowiły niewielki udział. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to evaluate the financing activities and functions of national parks on the example of the Pieniny National Park in the years 2004-2010. It also presents the changes in the financing system after the year 2011. On the basis of own research it was found that the main sources of financing of analyzed national park were its auxiliaryunits . Substantial share of the budget also belonged to own funds of the park. Other forms of financing accounted for a small share. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Finansowanie parków narodowych pod kontrolą. 2011: Środowisko, nr 11(443), Maxpress, www.ekoportal.gov.pl, dostęp 12.03.2013.
 2. Górski M. (red.). 2009: Prawo ochrony środowiska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 612.
 3. Jakubowska D. 2009: Ochrona różnorodności biologicznej, [W:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 611.
 4. Partyka J. (red.). 2002: Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, Wyd. OPN, Ojców.
 5. Przybylska M. 2013: Parki Narodowe w Polsce jako instytucje edukacyjne www.eduforum.pl, dostęp 14.03.2013.
 6. Różnorodność biologiczna. 2010: Ministerstwo Środowiska, www.mos.gov.pl, dostęp 14.03.2013.
 7. Simmons I.G. 1979: Ekologia zasobów naturalnych, PWN, Warszawa, s. 502.
 8. Ustawa o ochronie przyrody. Dz.U. 2009 r. nr 151 poz. 1220, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U.09.157.1240 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.11.224.1337.
 12. Woś A., Zegar J. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 13. www.twojaeuropa.pl/3683/pieninski-park-narodowy-skarby-polskiej-przyrody, dostęp 2013.
 14. www.wdpa.org, dostęp 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu