BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnota Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Struktura działalności pozarolniczej w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce
Structure of OGA in Agricultural Holdings in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 51-56, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Działalność gospodarcza
Arable farm, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zbadano strukturę działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym (OGA) w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce. Wyniki przedstawiono w zależności od typu rolniczego, klasy wielkości ekonomicznej i regionu FADN. W próbie Polskiego FADN w 2011 r. znalazły się 1032 gospodarstwa, które oprócz działalności rolniczej prowadziły także nierolniczą działalność. Jedynie 2% tych gospodarstw miało udział przychodów z tytułu OGA w przychodach ogółem większy niż 50%. Najwięcej gospodarstw z OGA prowadziło mieszaną produkcję roślinną i zwierzęcą. Najczęściej podejmowaną formą OGA były usługi świadczone własnym sprzętem rolniczym. (abstrakt oryginalny)

The paper surveys commercial agricultural farms with other gainful activities (OGA) directly related to the holding in Poland. The survey covers 2011 accounting year, data is derived from the Polish FADN data base. The results are presented by types of farming, economic size classes as well as FADN region. In the 2011 Polish FADN sample 1032 farms were found which next to agricultural activity pursued also other gainful activity. However, only in as few as 2% of farms share of revenues from OGA in total farm turnover exceeded 50%. Farms representing mixed type of farming are most likely to undertake OGA. The most common OGA pursued in Polish farms are services i.e. contract work for others. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocian M., Malanowska B. 2013: Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Warszawa, s. 5.
 2. Goraj L., Bocian M., Cholewa I., Nachtman G., Tarasiuk R. 2012: Współczynniki Standardowej Produkcji "2007" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, Warszawa, s. 47.
 3. Goraj L., Olewnik E. 2011: FADN i Polski FADN, Warszawa, s. 8.
 4. Krakowiak-Bal A. 2009: Multidimensional Comparative Analysis of Other Gainful Activities of Agricultural Holdings in EU Countries, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 7, s. 129-137.
 5. Krakowiak-Bal A. 2010: Rozwój dodatkowej działalności gospodarczej w gospodarstwach z krajów UR, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 5, s. 209-217.
 6. Michna W. 2005: Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym, Raport programu wieloletniego 2005-2009, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 9, Warszawa, s. 10.
 7. Other Gainful Activites: pluriactivity and and farm diversification in EU-27. 2008: European Commission, Directorate-General For Agriculture and Rural Development, Brussels, s. 6.
 8. Podręcznik typologiczny, 2008: RI/CC 1500, Typology Handbook, s. 35-38.
 9. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych.
 10. Wilkin J. 2009: Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, Wieś i Rolnictwo, nr 4, s. 9-28.
 11. Wojewodzic T. 2012: Divestmerts in the process of developing odd-farm economic activity by farmers, Acta Sciemtiarum Polonorum Oeconomia, nr 11(03), s. 77-85.
 12. Zając D. 2010: Wielofunkcyjność gospodarstw rolników-przedsiębiorców, Acta Sciemtiarum Polonorum Oeconomia, nr 9(2), s. 229-240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu