BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czułowska Magdalena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Opłacalność produkcji pszenicy ozimej w ujęciu regionalnym w 2006 i 2011 roku
Profitability of Winter Wheat Production in the 2006 and 2011 by Regions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 57-62, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja zboża, Koszty produkcji, Nadwyżki produkcyjne, Ocena opłacalności produkcji, Analiza porównawcza
Corn productions, Production costs, Surplus production, Estimation of profitability production, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena zróżnicowania opłacalności produkcji pszenicy ozimej w czterech regionach Polski oraz analiza porównawcza wyników produkcyjnych, kosztów produkcji i efektów ekonomicznych w latach 2006 i 2011. Do ekonomicznej oceny efektywności produkcji zastosowano wskaźnik opłacalności bezpośredniej. Badania wykazały, że największą opłacalnością produkcji pszenicy ozimej charakteryzował się region Małopolska i Pogórze, zaś najmniejszą Wielkopolska i Śląsk. Znaczący wpływ na tą sytuację miał poziom kosztów. Ponadto ocenia się, że w regionie Małopolska i Pogórze efektywność nawożenia kształtowała się na relatywnie wysokim poziomie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents and discusses the results of winter wheat cultivation in Poland by FAND regions in 2006 and 2011. The aim of this paper was to show the diversity of profitability of this cereal in Polish regions and make a comparative analysis of the results of production, costs of production and economic effects. For the economic evaluation of the efficiency of production direct profitability index was used. Studies have shown that the highest profitability characterized Malopolska and Pogórze region and the lowest Wielkopolska and Śląsk. Significant impact on this situation had the level of costs. It is estimated that in the Malopolska and Pogórze region efficiency of fertilization was highest. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. 2012: GUS, Warszawa.
  2. Manteuffel R. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa, s. 22-26.
  3. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2011 r. 2011: GUS, Warszawa.
  4. Skarżyńska A. 2010: Zagadnienia metodyczne rachunku kosztów ekonomicznych na przykładzie działalności produkcji roślinnej, Zag. Ekon. Roln., 3, s. 93-94.
  5. Stępień S. 2006: Mikroekonomiczne determinanty opłacalności produkcji żywca wieprzowego w Polsce, Zeszyt Studiów Doktoranckich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2, s. 29, 47-64.
  6. Wyniki produkcji roślinnej w 2011 r. 2011: GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu