BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobylińska Urszula (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Współczesne wyzwania dla miejskich samorządów w zakresie kreowania wizerunku
Modern Challenges for Municipals in the Area of City Image Creating
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 61-71, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Wizerunek miasta, Zarządzanie miastem
Territorial marketing, City image, City management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie kierunków rozwoju strategii kształtowania wizerunku w polskich miastach. Problematyka kreowania wizerunku przez polskie samorządy jest coraz częściej podnoszonym zagadnieniem na łamach prasy marketingowej. W artykule podjęto więc próbę wskazania roli marketingu terytorialnego w zarządzaniu miastem, dokonano rozróżnienia pojęć: tożsamość, wizerunek, marka miasta, wskazano czynniki wykorzystywane w identyfikacji wizerunku. W artykule przeanalizowano ponadto proces kreowania wizerunku miasta, wskazując na potrzebę stosowania badań marketingowych na każdym z jego etapów. Zidentyfikowano korzyści, jakie miasta mogą osiągać dzięki kompleksowemu podejściu do zarządzania wizerunkiem. Sformułowano wniosek, że polskie miasta zaczynają komunikować swoje "oferty wartości", poszukują inspiracji w historii, potencjale intelektualnym czy innowacyjności. (abstrakt autora)

The aim of the paper is identification of strategy directions of image development in Polish cities. The case of Polish self-governments image creation is increasingly written in marketing journals. The paper attempts to indicate the role of territorial marketing in city management; makes distinguish between such concepts as identity, image, and brand of the city; draws factors used in image creation processes. In the paper the city image creation process has been analyzed showing the need of marketing researches on each step of the process. The author identifies benefits, which city could get due to professionals approach to image management. In the end of the paper a conclusion is claimed that Polish cities started to communicate their "value offer", looking for inspiration in such areas as history, intellectual potential or innovations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Przech, Public relations w administracji publicznej w Polsce. Wyniki badań i perspektywy rozwoju, www.proto.pl/artykuly/info?itemId=42938 (15.02.2011).
 2. M. Florek, E. Glińska, A. Kowalewska, Wizerunek miasta: od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 3. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 4. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 5. W. Jarczewski, Miasto jako produkt, Instytut Rozwoju Miast, niepublikowany materiał z konferencji "Kreowanie wizerunku miast. Strategie i techniki", Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, kwiecień 2010, http://wsp.pl/file/183_188967022.pdf.
 6. Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 7. T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. PWN, Warszawa 1999.
 8. A. Adamus-Matuszyńska, Proces budowania wizerunku miasta/gminy, w: Budowanie społeczności lokalnej. Jak rozwijać trwałe relacje pomiędzy samorządem a jego społecznym otoczeniem, red. A. Adamus-Matuszyńska, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 48.
 9. A. Łuczak, Istota tożsamości miasta, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 10, s. 47-48.
 10. E. Glińska, Socjologiczna i marketingowa koncepcja tożsamości miasta, w: Obywatelstwo i tożsamość, red. M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 276.
 11. J. Altkorn, Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.
 12. J. Filipek, Pozycjonowanie firm, czyli budowa przewagi poprzez tożsamość, "Brief" 2000, nr 10.
 13. R. Furtak, Komunikacja marketingowa w kreowaniu marki miasta (na przykładzie marki Lublin), w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, red. Sz. Figiel, PWE, Warszawa 2010, s. 292.
 14. A. Stawicka-Traczyk, Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie miast polskich, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 3 (27).
 15. J. Jansson, D. Power, Image of the City, Nordic Innovation Centre, Oslo 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu