BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczak Mariola (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Branding miejsca turystycznego na przykładzie Gdańska
Branding of the Touristic Place on the Example of City of Gdansk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 73-87, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Turystyka, Wizerunek miasta, Budowanie świadomości marki
Tourism, City image, Branding
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istnieje przekonanie, że branding to jedynie strategia komunikacji, hasło, tożsamość wizualna czy logo. W rzeczywistości jest to pojęcie znacznie szersze. Jest to strategiczny proces tworzenia długoterminowej wizji miejsca, która ma być istotna i atrakcyjna z punktu widzenia jego kluczowych odbiorców i wpływa on na pozytywne postrzeganie miejsca. Projekt brandingu miasta winien być zakotwiczony w społecznych, politycznych i gospodarczych celach społeczności, poprzez skupienie się na jego ważnych cechach wyróżniających, zidentyfikowaniu obietnicy poczynionej kluczowym grupom odbiorców, jak też ciągłym komunikowaniu najistotniejszych, pozytywnych atrybutów miejsca. Niezależnie od tego, czy miasto chce odbudować, wzmocnić, czy ożywić swój wizerunek, całościowa strategia marki jest pierwszym krokiem do osiągnięcia celu. Zamierzeniem artykułu jest przedstawienie wybranych działań i analiz w obszarze brandingu Gdańska.(abstrakt autora)

There is a conviction that branding is only a strategy of communication, as well as motto, visual identity or logo. In fact, the branding is a much wider term. It is a strategic process of creation of the long-term vision of a place, which has to be important and from the point of view of its key receiver attractive. It effects positive perception of place. The project of city branding should to be anchored in social, political and economic purposes of communities, through concentration on its important differing features, identification of promise done to key groups of receivers, as well as continuous communication of the most important positive attributes of a place. No matter, whether a city wants to rebuild, strengthen or intensify its image, the holistic strategy of branding is a first step for achievement of the purpose. The aim of the paper is presentation of chosen operation and analyses in the area of branding for the city Gdansk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej konieczności. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008.
 2. J. Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, Helion, Gliwice 2006.
 3. P. Kobus, Droga od tożsamości do wizerunku marki, czerwiec 2005, www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=852813.
 4. A.E. Pitcher, The Role of Branding in International Advertising, "International Journal of Advertising" 1985, No. 4, s. 241-246.
 5. G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.
 6. S. Anholt, Brands beyond business, The Brands Lecture, 25.05.2005, www.britishbrandsgroup.org.uk/library/download/45dd81174dcf3, s. 4.
 7. H. Beckwith, Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu, Helion, Gliwice 2006.
 8. S. Anholt, Sprawiedliwość marek, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006.
 9. M.A. Boruc, Marka dla Polski POTparcie dla turystyki, w: Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski, red. J. Walasek, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2005, s. 37-38.
 10. S. Anholt, The Anholt-GMI City Brand Index, How the Word sees the world's Best cities "Place Branding" 2006, Vol. 2, No. 1, s. 2.
 11. J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 12. S. Anholt, Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2007.
 13. Analiza wyników badań wizerunku Polski i postrzegania polskiej marki na świecie. Założenia i rekomendacje do pozycjonowania Polski jako kraju docelowego podróży turystycznych na lata 2009-2015, Ekspertyza wykonana dla POT, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2008.
 14. Branding miejsc, Instytut Marki Polskiej, www.imp.org.pl/branding-miejsc/brandingmiejsc. html.
 15. Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej konieczności, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008.
 16. L. de Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie, GWP, Gdańsk 2003.
 17. Raport na temat wielkich miast Polski, Gdańsk, PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2007, www.pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/2007/raporty_gdansk.pdf, s. 4.
 18. I. Łukasiuk, Miasta z wizerunkiem zdobywają spotkania, "MICE Poland" 2007, nr 3/42, s. 16.
 19. Strategia kształtowania produktu turystycznego regionu sudeckiego, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 20. M. Gryn, Regiony w ofensywie, w: Promocja miast i regionów, bezpłatny dodatek do miesięcznika "Press" 2009, nr 19, s. 30.
 21. W. Olins, Podręcznik brandingu, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu