BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zróżnicowanie markowych produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim
Diversity of Branded Tourist Products in the Zachodniopomorskie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 89-102, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Turystyka, Atrakcyjność turystyczna, Produkty regionalne, Region turystyczny
Tourism, Touristic attractiveness, Regional product, Tourist region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Produkt turystyczny regionu powstaje na wielu płaszczyznach i składa się z rozmaitych elementów, które ostatecznie powinny tworzyć spójną całość, atrakcyjną dla turysty. Zbudowanie pożądanego wizerunku regionu turystycznego stanowi podstawę dla osiągnięcia wysokiej pozycji konkurencyjnej. Jednym z głównych instrumentów wykorzystywanych w procesie kształtowania wizerunku jest marka, która pozwala na wyraźne różnicowanie produktów turystycznych regionu i można ją utożsamiać z markowym produktem turystycznym. Urozmaicony charakter walorów i infrastruktury turystycznej w województwie zachodniopomorskim stanowi podstawę do kształtowania zróżnicowanych produktów markowych mogących stanowić wyróżnik województwa. Wykorzystanie nowych trendów dla kształtowania markowych produktów turystycznych w oparciu na turystyce aktywnej może przyczynić się do zbudowania spójnego wizerunku obszaru i wzmocnienia jego pozycji konkurencyjnej. (abstrakt autora)

Region's tourism product is created on many levels and is composed of various elements that should eventually form a coherent whole, attractive for tourists. Build a desired image of the tourist region is the basis for achieving high competitive position. One of the main instruments used in the process of shaping the image is a brand that allows to clearly differentiate the region's tourism products and can be equated with a branded tourism product. The varied nature of the assets and the tourism infrastructure in Western Pomerania is the basis for shaping differentiated products that can be the differentiator of the province. The use of new trends for the development of branded tourist products based on active tourism can contribute to building a coherent image of the area and strengthen its competitive position.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 2. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 3. S. Medlik, Leksykon podróży turystyki i hotelarstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 4. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. L. Mazurkiewicz, Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego, w: Konkurencyjność produktu turystycznego, red. K. Pieńkoś, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005, s. 83.
 6. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania turystycznego, Monografie i Opracowania nr 442, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
 7. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, albo jak organizować poznawanie świata, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 8. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego w turystyce, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 9. B. Marciszewska, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 10. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu