BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilarski Stanisław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Marketing produktów dziedzictwa kulinarnego na przykładzie Marmii i Mazur
Marketing of the Culinary Heritage on the Example of Warmia and Mazury
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 115-129, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Marketing produktów żywnościowych, Dziedzictwo kulturowe, Produkty regionalne
Marketing of food products, Cultural heritage, Regional product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest zbadanie i wskazanie działań i instrumentów marketingowych dotyczących promocji i dystrybucji stosowanych przez przedsiębiorstwa należące do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz oczekiwań konsumentów względem tych działań. Konsumenci żywności tradycyjnej oczekują od producentów podjęcia bardziej widocznych działań promocyjnych, jak również szerszego dostępu do produktów. Natomiast producenci posiadają duże możliwości wykorzystania istniejącej niszy na rynku, jaką bez wątpienia jest wzrastające zainteresowanie produktami regionalnymi. Do wykorzystania tej szansy potrzebna jest zwłaszcza dobra polityka promocyjna oraz bardziej rozwinięte kanały dystrybucji.(abstrakt autora)

The aim of the paper is to investigate and to indicate marketing instruments and actions concerning distribution and promotion in companies belonging to European Network of Regional Culinary Heritage as well as to investigate and to indicate consumers' expectations toward these actions. Consumers of traditional food expect from producers to take more visible marketing actions and wider access to their products. On the other hand, producers have huge possibilities of market niche use, which is growing number of consumer looping for that kind of product. To take this chance a right promotion plan and development of distribution are especially needed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. F. Świderski, B. Waszkiewicz-Robak, Substancje dodatkowe w żywności, w: Towaroznawstwo żywności przetworzonej, red. F. Świderski, Wyd. SGGW, Warszawa 1999, s. 76.
  2. M. Gąsiorowski, Rzeczpospolita produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=715.
  3. K. Duczkowska-Małysz, Budowa rynku produktów regionalnych, "Agro-Smak" 2006, s. 4-6.
  4. I. Byszewska, Nasze kulinarne dziedzictwo, "Agro-Smak" 2006, nr 1, s. 14-16.
  5. M. Rzytki, Sprzedać produkt tradycyjny, w: O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Wyd. Fundacji Funduszu Współpracy, Warszawa 2005, s. 321-342.
  6. H. Runowski, Rynek żywności ekologicznej na świecie, w: Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 313-326.
  7. I. Byszewska, Żywność kontrolowana, "Agro-Trendy" 2007, nr 7, s. 26-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu