BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Jaremen Daria E. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Atrakcyjność turystyczna jako czynnik wyboru destynacji turystycznej
Tourism Attractiveness as the Factor Influencing Destination Choice
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 131-141, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Atrakcyjność turystyczna, Turystyka, Rynek turystyczny
Touristic attractiveness, Tourism, Tourism market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano charakterystyki procesu podejmowania decyzji przez turystów, zwanego również procesem planowania podróży turystycznej. Ukazano go jako jeden z elementów zachowań nabywczych na rynku turystycznym. Jako główny czynnik mający wpływ na podejmowanie decyzji o wyborze miejsca wypoczynku turystycznego wskazano atrakcyjność destynacji turystycznej. Opisano także elementy składowe atrakcyjności turystycznej obszaru. Całość rozważań i wnioski końcowe oparto na przeprowadzonych badaniach ankietowych, które pozwoliły na realizację założonego celu badawczego. Z przeprowadzonych badań wynika, że mimo licznych zmian zachodzących po stronie popytowej i po stronie podażowej rynku turystycznego atrakcyjność turystyczna obszaru ciągle odgrywa najważniejszą rolę w procesie wyboru destynacji turystycznej. (abstrakt autora)

The paper characterizes the process of decision making by tourists, also known as the process of tourism trip planning. It is presented as one of elements typical for purchasing behaviours at tourism market. The attractiveness of tourism destination is illustrated as the main factor influencing the decision of destination choice. Overall discussion and final conclusions are based on conducted surveys which facilitated accomplishing the set research goal. Performed analysis confirms that in spite of numerous changes occurring both in demand and supply of tourism market, tourism attractiveness of a given destination still plays the most important role in the process of choosing the destination.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K.F. Hyde, Ch. Laesser, A Structural theory of the vacation, "Tourism Management" 2009, Vol. 30, No. 2, s. 240-248.
  2. S.H. Jun, CH.A. Vogt, K.J. MacKay, Relationships between travel information search and travel product purchase in pretrip contexts, "Journal of Travel Research" 2007, Vol. 45, No. 3, s. 266-274.
  3. E. Sirakaya, A.G. Woodside, Building and testing theories of destination making by travellers, "Tourism Management" 2005, Vol. 26, No. 6, s. 81-832.
  4. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
  5. R. Minciu, C.O. Moisa, Fundamental aspects regarding youth and their decision to practisce tourism, "Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica" 2009, Vol. 2, No. 11, s. 1009-1018, http://oeconomica.uab.ro (17.02.2011).
  6. M. Jedlińska, U. Szubert-Zarzeczny, Gospodarka turystyczna, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994.
  7. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  8. Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu