BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raszkowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Markowe produkty turystyczne na przykładzie Szklarskiej Poręby
Brand Tourism Products Based of the Example of Szklarska Poręba Town
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 143-154, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Turystyka, Marka produktu
Tourism, Product brand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszone zostały kwestie związane z markowymi produktami turystycznymi w odniesieniu do Szklarskiej Poręby. Na początku przedstawione zostały wybrane, teoretyczne aspekty produktu turystycznego i marki, zaproponowana została autorska definicja markowego produktu turystycznego. W dalszej części przedstawiono zestawienie markowych produktów turystycznych miasta Szklarska Poręba, wraz z odpowiadającymi im elementami kluczowymi, przemawiającymi za kompleksowym charakterem produktów. Wspomniane zestawienie stanowi część aktualnie wdrażanej "Strategii Promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2010-2020". W ramach podsumowania wyszczególniono potencjalne korzyści, które mogą przynieść markowe produkty turystyczne w kontekście rozwijania się miasta i poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania na markowe produkty turystyczne jako istotne elementy w procesie promocji i rozwoju jednostek terytorialnych.(abstrakt autora)

The paper discusses problems related to brand tourism products referring to Szklarska Poręba town. Its initial part presents selected, theoretical aspects of tourism product and brand, as well as suggests the author's definition of brand tourism product. Next brand tourism products of Szklarska Poręba are compared to key elements matching them and confirming complex nature of the products. The mentioned comparison constitutes a part of currently implemented Szklarska Poręba Town Promotional Strategy for the period of 2010-2020. In summary the potential advantages are enumerated which may result from brand tourism products implementation in the context of town development and local community life quality improvement. The objective of the hereby study is an attempt to indicate to brand tourism products as crucial components in the process of territorial units development and their promotion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
  2. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994.
  3. A. Nowakowska, Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze, w: Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 67-68.
  4. G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.
  5. L. Mazurkiewicz, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002.
  6. K. Przybyłowski, S. Hartley, R. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 1998.
  7. J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
  8. J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu