BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapińska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Rolnictwo w budżecie Unii Europejskiej
Agriculture in European Union Budget
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 199-203, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Budżet UE, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, EU budget, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Od powstania przed 60 laty Wspólnot Europejskich około połowa budżetu tej organizacji była i jest przeznaczana na rolnictwo, aby Europa była samowystarczalna w zakresie produkcji rolniczej. Wspólna Polityka Rolna (WPR) podlega ciągłej ewolucji, a zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne wymagają kolejnych dostosowań. W pracy przeanalizowano dwie ostatnie Perspektywy Finansowe i wydatki ponoszone w ich ramach na rolnictwo oraz ściśle z nim związaną ochronę środowiska i rozwój obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Since the European Community was founded 60 years ago, about half of the budget of the organization was allocated to agriculture so as to make Europe self-sufficient in agricultural production. Common Agricultural Policy during its existence constantly evaluates and the changing internal and external conditions require successive accommodations. In the paper two last Financial Perspectives were analyzed, especially expenditures for agriculture and strictly connected with them expenditures for environment defense and development of rural area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżet Ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy. Roczniki 2000-2011. Komisja Europejska. Bruksela.
  2. Nowak B. 2005: Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2007-2013. Centrum Stosunków Międzynarodowych. Raporty i Analizy nr 6. Warszawa.
  3. Oręziak L. 2004: Perspektywa Finansowa 2007-2013 - kierunki ewolucji systemu finansowania Unii Europejskiej. "Bank i Kredyt", (lipiec).
  4. Perspektywa finansowa na lata 2007-2013. polskawue.gov.pl, 2011.02.01.
  5. Pietrzak A., Kowalik P. 2004: Rozwój budżetu systemu zasobów własnych UE. [w:] Stosunki Gospodarcze Unii i Europejskiej. Handel, finanse, procesy integracyjne (red. M. Dudek). Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
  6. Wilkin J. 2011: Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej- próba podsumowania Dyskusji. Wieś i Rolnictwo, 1 (150).
  7. Winiarski B. (red.) 2004: Polityka gospodarcza. PWN, Warszawa.
  8. www.eur-lex.europa.eu, 15.04.2011.
  9. Zmiana perspektywy finansowej na lata 2000-2006. 2005: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany perspektywy finansowej na lata 2000-2006 (COM(2004)0666-C6-0219/2004-2004/2222(ACI).P6_TA(2005)0325. A6-0252/2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu