BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maćkowiak Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Jęczmyk Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Turystyka w strategiach rozwoju lokalnego powiatów województwa wielkopolskiego
Tourism in the Local Development Strategies of Districts from Wielkopolskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 209-212, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Rozwój lokalny, Strategia rozwoju regionalnego
Tourism, Local development, Regional development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jego celem było udzielenie odpowiedzi na pytane, czy turystyka jest uwzględniana w strategiach rozwoju lokalnego powiatów. W niniejszym opracowaniu zawarto wyniki analizy strategii powiatów województwa wielkopolskiego pod kątem uwzględnienia w tych dokumentach aspektu turystycznego. (abstrakt oryginalny)

The paper has theoretical and empirical nature, and its aim was to answer the questions, if tourism is included in the local development strategies of districts. The study includes the results of Wielkopolskie voivodeship district's strategy analysis taking tourism aspect into consideation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Furmankiewicz M. 2002: Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych. "Studia Regionalne i Lokalne". Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, l(8)/2002, Warszawa.
 2. Gralak K., Długokęcka M. 2004: Miejsce i rola turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin (red I. Sikorska-Wolak). Turystyka w rozwoju lokalnym. SGGW, Warszawa.
 3. Jęczmyk A., Uglis J. 2011 : Atrakcyjność turystyczna powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego a aktywność turystyczna turystów zagranicznych. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" (w druku).
 4. Meyer B., Milewski D. 2009: Strategie rozwoju turystyki w regionie. PWN, Warszawa.
 5. Nowak J. 2001 : Czy powiaty powinny opracowywać strategię? "Wspólnota", 3, 29-31.
 6. Psyk-Piotrowska E. 2003: Teoretyczne i praktyczne aspekty uczestnictwa społecznego w budowaniu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. [w:] Strategie rozwoju lokalnego (red. M. Adamowicz), t.1. Aspekty instytucjonalne. Wyd. SGGW, Warszawa, 85-100.
 7. Rochmańska A., Stasiak A. 2001 : Strategie rozwoju turystyki w Polsce. Województwa i miasta do 200 tys. Mieszkańców Wiadomości turystyczne, Warszawa.
 8. Słodowa-Hełpa M. 2003 : Strategie rozwoju a zdolności absorpcyjne wspólnot lokalnych do korzystania z funduszy Unii Europejskiej. [w:] Strategie rozwoju lokalnego (red. M. Adamowicz), t. II. Aspekty instrumentalne. SGGW, Warszawa, 85-119.
 9. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, z późn. zm. (tekst jednolity z 2001 r.). Dz.U. Nr 142, poz. 1592).
 10. Wojciechowski E. 2003: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa.
 11. Wojtasiewicz L. 2003: Powiat w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego (red. M. Adamowicz). Strategie rozwoju lokalnego, t.I. Aspekty instytucjonalne, SGGW, Warszawa, 53-63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu