BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuszczyk Marcin (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Tytuł
Podobieństwo charakteru turystyki religijnej do koncepcji rozwoju zrównoważonego
Similarity of The Religious Tourist Character With the Concept of Sustainable Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 25-34
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Turystyka religijna, Rozwój zrównoważony
Religious tourism, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wbrew strategiom marketingowym, ambitnym planom wzrostu produkcji, a także sprzedaży dóbr i usług, szybko narastające oraz wieloaspektowe bariery rozwoju wywołują skutki odwrotne od oczekiwanych. Funkcjonujący dotychczas model gospodarki, nastawiony na ciągły wzrost ilościowy produkcji przy ignorowaniu społecznych, moralnych i środowiskowych ograniczeń, nie sprawdza się we współczesnej rzeczywistości. Z tego też powodu, już od kilku dziesięcioleci, grupy specjalistów z różnych dziedzin - ekonomii, ekologii, socjologii, filozofii i etyki - poszukują nowych rozwiązań. Celem tych poszukiwań są uwarunkowania umożliwiające rozwój społeczno-gospodarczy, który zapewniałby zrównoważenie i trwałość i którego podstawowe zasady obowiązywałyby w każdej działalności człowieka - także w turystyce. (fragment tekstu)

The article presents conditioning of the development of religious tourism in the period of social-economic changes and constitutes an attempt of the answer to the question: in the contemporary secularized world will such a form of the tourism be enjoying popularity of the society? According to the author, because of the religious tourism character, impairing the religiousness in the society will not be affecting attraction of the modern form of pilgrimages which is a religious tourism. The versatility of the religious tourism results from the big coincidence of its features with the conception of sustainable development. The active leisure, preferred in pilgrimages, is effectively satisfying motor needs of the modern knowledge society. Next the cognitive motive allows to meet expectations even of a indifferent religiously participant of the travel, but religious and contemplative character of the religious tourism helps to achieve the internal balance, bringing feeling of happiness while getting closer to sacrum. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Borys, S. Czaja, Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 122.
  2. A. Papuziński, Filozofia zrównoważonego rozwoju jako subdyscyplina badań filozoficznych, Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development 2007, vol. 2, no 2, s. 30.
  3. T. Borys, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie globalne, [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i  Środowisko, Białystok 2006, s. 19.
  4. K. Górka, Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, Ekonomia i Środowisko 2007, nr 2(32), s. 9.
  5. H. Ch. Binswanger, Globalny i monetarny wymiar ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010, s. 112.
  6. W. Główkowski, Zastosowanie zasady odpowiedzialności Hansa Jonasa we współczesnej ekologii, Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development 2009, vol. 4, no 2, s. 97.
  7. M. Łuszczyk, Kontrowersje dotyczące sposobu zapewnienia trwałości kapitału przyrodniczego, [w:] Retardacja materialnego przekształcania zasobów przyrodniczych, red. J. Kostecka, Biuletyn KPZK PAN, zeszyt nr 242, Warszawa 2010, s. 74.
  8. W. Nowak, Sposoby akumulacji wiedzy w modelach wzrostu gospodarczego, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, red. M.G. Woźniak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007, nr 10, s. 288.
  9. Arystoteles, Etyka Wielka, [w:] Dzieła wszystkie, tom 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 316.
  10. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 126.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu