BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rohrscheidt Armin Mikos V. (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa "Milenium")
Tytuł
Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce
The Real Tourist Availability of Sacral Objects as the Problem of the Religious Tourism in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 35-57, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna
Pilgrimage, Religious tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wielu spośród autorów starszych opracowań na temat podróżowania w czasie wolnym z motywów kulturowych dokonywało wyraźnego rozróżnienia pomiędzy kulturową turystyką religijną a ruchem pielgrzymkowym, w niektórych przypadkach posuwając się nawet do stawiania ich we wzajemnej opozycji. Jednak w ostatnim czasie w polskiej refleksji naukowej nad fenomenem pielgrzymowania, a także nad turystyką kulturową (w jej ramach również religijną) można zauważyć kształtowanie się konsensu w interpretacji tych zjawisk, polegającego na uznaniu ruchu pielgrzymkowego za jedną z form (najstarszą i specyficzną) szeroko rozumianej turystyki religijnej, stanowiącej odrębny element turystyki kulturowej. Jako kryterium wyodrębnienia pielgrzymek w ramach tej ostatniej wskazywana jest motywacja podróżujących - w przypadku kulturowej turystyki religijnej głównie poznawcza i odnosząca się do przeżycia religijnego w przypadku pielgrzymki. To rozróżnienie okazuje się istotne także z punktu widzenia potencjału turystycznego obiektów i obszarów (przynajmniej w turystyce na terenie Polski). (fragment tekstu)

The article regards a problem of a real availability of sacral objects in Poland for tourist visits. After discussing its meaning in culture tourism and defining conceptions of communication and real availability, the author analyses the ways of rendering the sacral objects accesible and its limitations which can be met in Poland. Next, results regarding the availability of such objects on three chosen cultural routes and one city (Poznań) are presented. Conclusions regarding an improvement in this branch of the Polish tourist offer basing on uniform standards of rendering the objects accesible and the coordinated actions, which do not require high costs, are expressed in the last part of the paper. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. I. Sołjan, Turystyka religijna jako przedmiot badań geografii religii i geografii turyzmu - wybrane zagadnienia, [w:] Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, red. W. Kurek, M. Mika, Wyd. IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 295.
  2. A. Jackowski, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, [w:] Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 25 i 30.
  3. A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (wyd. 2), Wyd. KulTour.pl, Poznań 2010, s. 170.
  4. A. Mikos v. Rohrscheidt, Wykorzystanie średniowiecznych obiektów obronnych w Polsce w ramach różnych form turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa" 2010, nr 4-6, s. 88.
  5. A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wyd. Proksenia, Kraków 2010, s. 47-49.
  6. A. Mikos v. Rohrscheidt, Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, "Turystyka Kulturowa" 2008, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu