BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pytel Sławomir (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Zuzańska-Żyśko Elżbieta (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Kiniorska Iwona (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Motywy pielgrzymek do najważniejszych sanktuariów w Polsce
Motives for Pilgrimages to the Most Important Sanctuaries in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 59-70, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna
Pilgrimage, Religious tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Ważną rolę w migracjach do wielu krajów odgrywają podróże wynikające z motywów religijnych. Występują one nie tylko obecnie, ale od początku dziejów człowieka, można więc je uznać za jedną z najstarszych form migracji wynikających z motywów pozaekonomicznych. Jednym z przejawów pobożności ludzi wierzących jest ruch pielgrzymkowy, który urósł do rangi fenomenu na skalę światową. Ludzie, mając coraz więcej wolnego czasu, pragną przeznaczyć go na zaspokojenie swoich potrzeb duchowych. Polska należy do nielicznych krajów, w których aktywność pielgrzymkowa utrzymuje się od początku powstania państwowości. W migracjach pielgrzymkowych rocznie uczestniczy 5-7 mln osób, czyli ponad 15% ludności Polski. Polacy stanowią obecnie około 5% chrześcijan pielgrzymujących na świecie i ponad 20% w Europie. Można zatem zaliczyć Polskę do grupy najbardziej pielgrzymkowych krajów świata (sunday.niedziela.pl). Celem niniejszego opracowania jest ukazanie głównych motywów odwiedzania miejsc świętych przez pątników, a także wskazanie typów sanktuariów, do których najczęściej odbywa się ruch pielgrzymkowy. (fragment tekstu)

The pilgrimage may be explored in many different aspects. The Polish people usually associate it with walking to the Jasna Góra Monastery in Częstochowa (Poland) in July and August. Since the pilgrimage is a chance to meet other people that are happy despite their tiredness, there is nothing that the pilgrimage can be compared with. Three basic motives can differentiate the aims and manner of the migration to the centers of worship. Starting with religious reasons, through a religious - cognitive, ending with solely cognitive or recreational reasons. The aim of the present work is to indicate the motives behind visiting sacred places by pilgrims together with types of sanctuaries that enjoy continuing popularity. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Jackowski, Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważania terminologiczne. Turyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
  2. A. Jackowski, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Inst. Turystyki, Warszawa 1991.
  3. A. Jackowski, Wybrane problemy geografii pielgrzymek w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
  4. A. Jackowski, I. Sołjan, E. Bilska, Ośrodki turystyki religijnej w  Polsce i perspektywy ich rozwoju. Turyzm, Kraków 1999.
  5. A. Kubajak, Najsławniejsze Sanktuaria Polski, Wyd. Kubajak, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu