BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Tomasz (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach), Ruszkowski M.Jacek (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach)
Tytuł
Miejsce kultu religijnego jako czynnik atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie sanktuarium w Piekarach Śląskich
Place of Worship as a Factor in Tourist Attractiveness of the Region as an Example Sanctuary Piekary Śląskie
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 71-83, tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Region
Pilgrimage, Religious tourism, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Różnorodność religii rozrzuconych po całym świecie i świadectwa ich bogatej historii zawartej w niejednokrotnie monumentalnych budowlach sakralnych (kościołach, bazylikach klasztorach, kaplicach) spotykane są we wszystkich zakątkach globu ziemskiego. To właśnie one - dziś na nowo odkryte - stanowią wielką wartość dziedzictwa kulturowego i przyczyniają się do dynamicznego rozwoju turystyki pielgrzymkowej oraz religijnej, które na przełomie XX i XXI wieku stały się swoistym fenomenem. Kult religijny jako całokształt obserwowanych zachowań będących zewnętrznym przejawem religijności osób i grup wierzących, wewnętrznych treści religii stanowiących ekspresję wszelkich przeżyć i stanów duchowych, może mieć wyraz materialny symboliczny. Kult religijny zaspokaja różnorodne potrzeby duchowe i estetyczne - jest on bowiem istotną częścią kultury. (fragment tekstu)

Among the various factors tourist destination region occupied a special place of religious themes that accompany us from the beginnings of civilization as the primary determinants of the contemporary human pilgrimage. It is the pilgrimage tourism is the oldest form of migration undertaken in the non-economic. In all religions of the world journey to the holy places were held almost since the beginnings of civilization and progress further. The study is an attempt to show the place and role of religious worship as a factor in attractiveness of the region on the example of the shrine of the Virgin in Piekary Śląskie. Against the background of a rich history and modern times, presents the shrine of the miraculous image of the Piekary Mother of God, which is for the inhabitants of Upper Silesia and the MB for Czestochowa all the Poles is not surprising that the activity of pilgrimage for the inhabitants of Silesia Piekary on a number of years very large. In conclusion, the authors develop a statistical analysis placed the pilgrims' movement to Piekary which is support the thesis that places of worship are an important factor in attractiveness of the region. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Jackowski, Pielgrzymowanie, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1998, s.  6-7.
  2. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 77.
  3. A. Klasik, K. Wrana, Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie do roku 2015, Piekary Śląskie 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu