BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golinowska Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
System gospodarczy a integrowana produkcja
Economic System and Integrated Production
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 85-90, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, System gospodarczy, Produkcja rolna
Agriculture, Arable farm, Economic system, Agricultural production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy strukturą organizacji gospodarstwa określonego za pomocą systemu gospodarczego a systemem integrowanej produkcji w gospodarstwie wielkoobszarowym w latach 2004-2011. Materiał do badań pochodził z danych księgowych gospodarstwa oraz kart historii pól. Opracowano go, stosując metodę analizy pionowej i poziomej oraz analizy syntetycznej I0 B. Kopcia. Wieloletnia analiza wykazała, że gospodarstwo utrzymuje system gospodarczy hodowlano-roślinny, rzepakowo-buraczany, wysokointensywny, który jest przyjazny środowisku. Zasady integrowanej produkcji badane gospodarstwo stosuje od ponad 10 lat, a są to: łączenie zabiegów pestycydowych z nawożeniem mineralnym, odpowiednie zmianowanie poprawiające żyzność gleby, stosowanie wapnowania i nawożenia organicznego ponad 25% gruntów ornych. System gospodarczy pozwala na stosowanie integrowanej produkcji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the work is research on relation between the structure of farm organization, determined according to the economic system and the system of integrated production in a large - scale farm in the years 2004-2011. The material for investigation originated from farm accounting data and from the charts of fields history. It was worked out with the use of vertical and horizontal analysis, as well as synthetic analysis I0 by B. Kopeć. Many - year - lasting analysis proved that the farm maintained animal breeding - plant production system, namely rape - beet, highly intensive system, which is friendly to the environment. The rules of integrated production have been followed by that farm for more than 10 years and they involve: combination of pesticide treatments with mineral fertilization, appropriate crop rotation, which improves soil richness, application of liming and organic fertilizationon the area of more than 25% of arable land. The economic system allows to apply integrated production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kopeć B. 1968: Systemy gospodarcze w rolnictwie polskim w latach 1955-1965, PWRiL, Warszawa.
  2. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wybrane zagadnienia, Skrypt AR we Wrocławiu, 269, ss. 282.
  3. Kuś J. 1995: Systemy gospodarowania w rolnictwie. Rolnictwo integrowane, Mat. Szkol., 42, IUNG-PIB, Puławy.
  4. Olszak R., Pruszyński S., Lipa J.J., Dębowski Z.T. 2000: Rozwój koncepcji i strategii wykorzystania metod i środków ochrony roślin, Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, vol. 40, no. 1, s. 40-50.
  5. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, 2010: Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi, ss. 76.
  6. Urban M. 1981: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, PWN, Warszawa, s. 71-77.
  7. Stern V., Smith R., Van den Bosch R. 1959: The integrated control concept, Hilgardis, 29(2), s. 81-101.
  8. Witek I. i in. 1993: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin, IUNG, Puławy, ss. 245.
  9. Zimny L. 2007: Definicje i podziały systemów rolniczych, Acta Agrophys, 10, s. 507-518.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu