BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Bogusław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Perspektywy rozwoju turystyki religijnej na terenach przygranicznych w rejonie nadbużańskim
Prospects for the Development of Religious Tourism in the Boder Areas in the Region of the Bug River
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 85-97, rys.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna
Pilgrimage, Religious tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podróże podejmowane z powodów religijnych lub religijno-poznawczych zaliczane są do podróży turystycznych, a ogólnie określa się je mianem turystyki religijnej. W przypadku wyłącznych lub dominujących motywów religijnych ten typ podróży nazywany jest turystyką pielgrzymkową1. Właśnie pielgrzymki zaliczane są do najstarszych tradycji turystycznych, bowiem już około 2000 lat przed naszą erą podróżowano do miejsc kultu religijnego w starożytnym Egipcie, a były to takie miasta, jak: Heliopolis, Teby, Abydos. Tutaj leczono chorych przybywających z odległych ziem. Szczególną sławą cieszyły się Teby z kultem Imhotepa - patrona lekarzy. Podobne tradycje były kultywowane w Mezopotamii i w starożytnej Grecji. (abstrakt autora)

The present study considers the need to develop religious tourism in other dimensions. Attention is drawn to its connections with the cultural, natural, educational, active, and cross-border tourism. This study provides an outline of the Multicultural Nadbużański Religious Route, which was presented to the secondary school students as an alternative to conventional religious tourism. It turned out that 97,6% of respondents declared that they participated in educational tourism that incorporated elements of religious tourism, with a majority of the respondents agreeing to bear the costs of the activities within the specified range. This is a good prognosis not only for innovative teaching, but also for the development of tourism in the rural areas in which this route was marked. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Jackowski, Główne problemy turystyki religijnej na świecie, [w:] Turystyka religijno- -pielgrzymkowa, red. W.W. Gaworecki, Wyższa Szkoła Turystyki i  Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 47.
 2. J. Gaj, Dzieje turystyki w Polsce, Almamer, Warszawa 2006, s. 16.
 3. A. Kozłowski, Turystyka pielgrzymkowa w Polsce, aktualny stan i  perspektywy rozwoju, [w:] Turystyka religijno-pielgrzymkowa, red. W.W. Gaworecki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdański 2005, s. 105.
 4. B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Wyd. InterGraf, AR w Lublinie, Lublin 2007, s. 21-65.
 5. T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 38.
 6. Ch.J. Metelka, The Doctionnary of Hospitality, Travel and Tourism Albany, New York, USA: Delmar Publisher INC., Merton house travel tourism publishers 1990, s. 41.
 7. P. Howard, D. Pinder, Cultural Heritage and sustainability In the coastal zone, experiences In South-West England. Journal of Cultural Heritage 2003, 4, 1, s.  57-58.
 8. S. Bąk, Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury I turystyki kulturowej, Difin, Warszawa 2007, s. 175.
 9. M. Bochenek, Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży, Wyd. AWF, Biała Podlaska 2008, s. 23.
 10. B. Sawicki, S. Golian, M. Pawłowska, Zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe w opinii turystów odwiedzających warmińskie sanktuaria w  Gietrzwałdzie i Świętej Lipce, [w:] Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 229-231.
 11. J. Lipiec, Globalizacja i sport, [w:] Kultura fizyczna a  globalizacja, red. Z. Dziubiński, P.P Rymarczyk, Wyd. AWF, Warszawa 2010, s. 23.
 12. M. Durydiwka, Walory kulturowe obszarów wiejskich w Polsce i ich wykorzystanie w promocji turystycznej, [w:] Turystyka kulturowa, red. A. Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, s. 125.
 13. Turystyczna encyklopedia Polski, red. M. Krygier, Wyd. Pascal, Bielsko-Biała 2007, s. 561-562.
 14. J. Janicka, J. Koproń, Historia, tradycje i architektura sakralna w  Jabłecznej na Podlasiu Południowym jako czynniki rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, [w:] Turystyka religijna, op.cit., s. 125-139.
 15. G. Dyrda, T. Maciałek, Postawy mieszkańców województwa podkarpackiego wobec różnych form turystyki religijnej w świetle wyników badań ankietowych, [w:] Turystyka religijna, op.cit., s. 211.
 16. B. Sawicki, J. Janicka, Region Lubelski jako świadectwo dziejowego współistnienia wielu kultur, których dziedzictwo sprzyja rozwojowi turystyki, [w:] Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur, red. T. Studzienecki, Wyd. Academia Europa Nostra, Gdynia- Lubieszynek 2009, s. 98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu