BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huterska Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zdunek-Rosa Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zależność poziomu cen skupu od wielkości produkcji jabłek w Polsce
The Relationship between the Level of Prices and the Volume of Production of Apples in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 102-105, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Produkcja owoców, Ceny skupu, Dynamika cen
Fruit, Production of fruits, Purchase prices, Price dynamics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena zależności ceny jabłek w skupie od wielkości ich zbiorów za lata 1995-2010. Polska jest jednym z największych producentów jabłek w Unii Europejskiej i na świecie. Wielkość zbiorów jabłek ma największy udział w zbiorach ogółem owoców z drzew w Polsce. Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieje zależność pomiędzy wielkością zbiorów jabłek a ceną ich skupu. (abstrakt oryginalny)

Evaluation was carried according to the size of the apple prices their harvests for the years 1995-2010. From analysis carried out in this article appears that the volume of production of apples has no important impact on the level of prices obtained by fruit farmers at market places and on the level of prices paid by retail consumers. Presumably it is caused by costs of storage of apples. There is however a mediocre relationship between the volume of crop of apples and the level of their prices in collection points. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerwiński H. 2012: Jak, gdzie, kto i kiedy? dla polskich owoców, Sad Nowoczesny, nr 1, s. 38.
  2. Kasperek M. 1985: Owoce i warzywa oraz produkty owocowe i warzywne, [W:] A. Lempka (red.), Towaroznawstwo. Produkty spożywcze, PWE, Warszawa, s. 163.
  3. Mika A. 2012: Polskie jabłka na mapie świata, Sad Nowoczesny, nr 7, s. 6-7.
  4. Sekuła R. 2012: Jak dofinansować linię do produkcji soku jabłkowego, Sad Nowoczesny, nr 2, s. 35.
  5. Rocznik statystyczny rolnictwa za lata 1995-2010: GUS, Warszawa.
  6. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich za lata 1995-2010: GUS, Warszawa.
  7. Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy. 2011: Analizy rynkowe, nr 27, 30, 31, 39 i 40, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu