BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barańska-Fischer Mirella (Politechnika Łódzka), Szymański Grzegorz (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Rola administracji publicznej w kreowaniu produktu terytorialnego
The Role of Public Administration in Creation of Territorial Product
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 169-181, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Produkt, Produkty regionalne, Marketing terytorialny
Public administration, Product, Regional product, Territorial marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka znaczenia działań podejmowanych przez organy administracji publicznej w obszarze kreowania wartościowych produktów terytorialnych. W warunkach rosnącej konkurencji rynkowej podejmowanie inicjatyw w tym zakresie powinno być zgodne z interesem społecznym. Jakość tego, co faktycznie robią pracownicy poszczególnych organów administracji publicznej staje się jednym z zasadniczych warunków zapewnienia właściwego rozwoju całego państwa, jak również odpowiedniej jakości życia jego obywateli.(abstrakt autora)

The paper features the importance of actions taken by public administrations in creating valuable territorial products. In an increasingly competitive market initiatives in this field should be consistent with the public interest. The quality of public administration will be one of the important conditions for ensuring the proper development of the state, and quality of life for its citizens.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Szlachta, Ewaluacja ex ante funduszy strukturalnych w Polsce - rys historyczny, w: Ewolucja ex ante - podsumowanie doświadczeń administracji polskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 9-14, www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/ eksp_10.pdf; Z wizytą w urzędzie - doświadczenia związane z załatwianiem spraw urzędowych, Komunikat z badań CBOS przeprowadzonych w 2007 roku na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, CBOS, Warszawa 2007, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/ K_153_07.PDF.
 2. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, red. M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober, Wyd. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, MSWiA, Kraków 2004.
 3. A. Makowska, Idea good governance i jej wpływ na obsługę obywatela w urzędzie, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 372-373.
 4. M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Difin, Warszawa 2008.
 5. System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2004.
 6. T. Markowski, D. Stawasz, Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 7. Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006.
 8. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 9. A. Szromnik, Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 36.
 10. A. Szromnik, Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym, w: Marketing terytorialny. MoŜliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. M. Florek, H. Szulce, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 205.
 11. 17 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu