BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Zróżnicowanie rynku nieruchomości rolnych w Polsce
Differences of Agricultural Land Market in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 113-118, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Grunty rolne, Ceny nieruchomości
Real estate market, Ground real estate, Arable land, Real estate prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena uwarunkowań obrotu gruntami rolnymi w Polsce z uwzględnieniem rosnącego znaczenia transakcji dokonywanych na wolnym rynku. Wskazano na wysoką dynamikę zmiany cen nieruchomości rolnych w Polsce w latach 2004-2011. Szczególną uwagę poświęcono problemowi nierównomiernej aktywności rynków gruntów rolnych na poziomie poszczególnych województw. Wykorzystując dane statystyczne na poziomie NUTS 2 dokonano oceny stopnia zróżnicowania zarówno w wysokości cen, jak i skali obrotów na wyróżnionych rynkach regionalnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to investigate the relation between the price of agricultural land and factors determining economic activity of rural areas. The analysis focuses on changes in land sales prices of agricultural land in terms of the economic activity spatial differentiation in rural areas. The scope of the analysis includes differences in prices and turnover at the voivodships level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blaug M. 2000: Teoria ekonomii - ujęcie retrospektywne, PWN, s. 94-100.
  2. Laskowska E. 2011: Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 98, z. 3.
  3. Marks-Bielska R. 2010: Rynek ziemi rolniczej w Polsce. Uwarunkowanie i tendencje rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
  4. Obrót nieruchomościami w Polsce. 2012: GUS, Warszawa.
  5. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012: GUS, Warszawa.
  6. Rocznik statystyczny województw. 2012: GUS, Warszawa.
  7. Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy. 2012: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu