BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jałowiecka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Identyfikacja tendencji produkcji i konsumpcji papierosów w Polsce w latach 1999-2012
Identification of Cigarettes Production and Consumption Trends in Poland in the Years 1999-2012
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 119-124, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek papierosów, Produkcja, Przemysł tytoniowy
Cigarettes market, Production, Tobacco industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie wyników identyfikacji tendencji produkcji i konsumpcji papierosów w Polsce w latach 1999-2012. Do analizy wykorzystano addytywny model potrójnego wyrównywania wykładniczego Wintersa, który został oceniony jako najlepiej dopasowany do danych empirycznych z lat 1999-2008. Dane źródłowe pochodziły z wyników badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzanych przez GUS. W badanym okresie stwierdzono znaczący wzrost produkcji papierosów w Polsce i spadek ich konsumpcji, jak również znaczące wahania sezonowe w obu przypadkach. (abstrakt oryginalny)

In the paper, the results of cigarettes production and consumption trends identification in Poland in the years 1999-2012 is presented. They were done with using of additive model Winters triple exponential smoothing, which was evaluated as the best fit to the empirical data from the years 1999-2008. The source data were originated from the results of household budget surveys carried out by the GUS. During the study period a significant increase in the production of cigarettes and decrease their consumption were identified, as well as significant seasonal fluctuations in both cases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Astolfi R., Ladiray D., Mazzi G.L. 2003: Seasonal Adjustment of European Aggregates: Direct Versus Indirect Approach, [W:] M. Manna, R. Peronacci (red.), Seasonal Adjustment. European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany, s. 37-66.
  2. Budżety gospodarstw domowych w 1999-2012 roku. 2000-2013: Zakład Wydawnictw Statystycznych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  3. Czart-Ciecierski C., Cherukupalli R., Weresa M. 2011: Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Paris, France.
  4. Global Tobacco Adults Survey. Poland 2009-2010. 2009: World Health Organization & Ministry of Health, Warsaw.
  5. Grudkowska S., Paśnicka E. 2007: X-12-AR IMA i TRAMO /SEAT S - empiryczne porównanie metod wyrównywania sezonowego w kontekście długości próby, Materiały i Studia, Zeszyt 220, Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa.
  6. Mir A.M., Rondonotti V. 2003: The Performance of X-12 in the Seasonal of the Short Time Series, [W:] M. Manna, R. Peronacci (red.), Seasonal Adjustment. European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany, s. 149-166.
  7. Raport Ernst & Young 2012: Analiza krajowej struktury opodatkowania papierosów akcyzą, Ernst&Young, Warszawa.
  8. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Omówienie. 2012: Rada Ministrów, Warszawa.
  9. Winters P.R. 1960: Forecasting Sales by Expotentially Weighted Moving Averages, Management Science, 6(3), s. 324-342.
  10. Zatoński W.A., Mańczuk M., Sulkowska U., Przewoźniak K. 2009: Palenie tytoniu a umieralność na choroby odtytoniowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Zesz. Nauk. Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2(8), s.58-77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu