BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wartecka-Ważyńska Agnieszka (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Tytuł
Kapliczki przydrożne szansą rozwoju lokalnej turystyki religijnej
Roadside Shrines as Opportunities for Local Development of Religious Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 99-108, rys.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Turystyka religijna, Rozwój
Religious tourism, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój społeczno-ekonomiczny społeczności lokalnych jest wypadkową działania czynników przyrodniczych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych. Pomijając dwa pierwsze, warto zwrócić uwagę na tzw. zasoby lub kapitały czynników społeczno-kulturowych. Każda społeczność lokalna takowe zasoby posiada. Dotyczą one kapitału ludzkiego i społecznego oraz wartości kulturowych tworzonych przez ten kapitał. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi i podjęcie próby określenia roli kapliczek przydrożnych jako przykładów regionalnej sztuki ludowej w możliwościach ożywienia społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Sposobem takiego rozwoju mogłaby być turystyka religijna wspierana przez lokalną społeczność i władze terytorialne. Podstawą napisania artykułu była analiza literatury przedmiotu, materiałów urzędowych niektórych gmin, własne obserwacje autorów oraz rozmowy przeprowadzone z liderami wiejskimi. (fragment tekstu)

The aim of the present paper is to present the opportunities for tourism-oriented adaptation of roadside shrines and, based on these locations, for creation of religious tourism trails in individual regions. These activities would contribute to social and economic revival in rural regions. The paper also demonstrates the essence of religious tourism, importance of roadside shrines to local communities and opportunities for tourism-oriented adaptation and the need for their protection and saving from damage. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Jackowski, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, [w:] Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 31.
  2. W.W. Gaworecki, Rola turystyki w promocji wartości religijnych i  kształtowaniu sprawiedliwości społecznej. Tezy szczegółowe, [w:] Turystyka religijno-pielgrzymkowa, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 22.
  3. A. Jackowski, Główne problemy turystyki religijnej na świecie, [w]: Turystyka religijno- -pielgrzymkowa s. 51.
  4. T. Seweryn, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, PAX, Warszawa 1998.
  5. Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny - kultura ludowa, red. A. Gauda, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Lublinie, Lublin 2001, s. 61.
  6. I. Bukraba-Rylska, Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 510.
  7. G. Pyszczek, Środowiska kultywujące tradycje lokalne - społeczne otoczenie i uwarunkowania, [w:] Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 197.
  8. J. Sikora, Społeczno-ekonomiczne problemy trwania kapliczek przydrożnych w społeczności lokalnej jako przykładu sztuki ludowej, [w:] Współprzestrzenie ekonomii i sztuki (red. N. Krzyżanowska, K. Nowak), Motivex, Poznań 2010, s. 77.
  9. Majewski, B. Lane, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Warszawa 2003, s. 69.
  10. W.W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu