BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Katarzyna
Tytuł
Koniunktura w handlu : I kwartał 2001
Business Activity in Trade : 1st Quarter of 2001
Źródło
Koniunktura w handlu. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2001, nr 29, 32 s., wykr., tab.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo handlowe, Zapasy, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Ceny towarów
Commercial enterprises, Inventories, Employment in the enterprise, Commodity price
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W I kwartale 2001 r. odnotowujemy ujemne saldo odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych. Saldo to w ujęciu ważonym wyniosło -33,0. Złożyły się na nie odpowiedzi 284 przedsiębiorstw o następującym rozkładzie: 11,7% respondentów uznało, że w I kwartale w stosunku do IV kwartału ich sytuacja się poprawiła, 43,6% ankietowanych nie uchwyciło żadnych zmian w tym zakresie, natomiast 44,7% przedsiębiorstw odnotowało jej pogorszenie. Zanotowane ujemne saldo było prognozowane w 27 edycji naszych badań (-5,0). (fragment tekstu)

In the 1st 2001 quarter a negative balance of answers to the question concerning the changes in the general situation of trading firms was seen. The balance amounted to -33.0 (as weighted). It resulted from the answers of 284 trading firms, according to the following distribution: 11.7% of respondents declared that their situation in the 1 st quarter improved in relation to the 4th quarter, 43.6% of firms surveyed did not see any changes in that period, while 44.7% of firms declared its worsening. The negative recorded balance was forecasted in the 27th series of our studies (-5.0). (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3212
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu