BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klonowska-Matynia Maria (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Nakłady na edukację a sytuacja na lokalnym rynku pracy w świetle teorii kapitału ludzkiego
Expenditures on Education and Situation on the Local Labor Market in the Light of the Human Capital Theory
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 148-152, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Teoria kapitału ludzkiego, Lokalny rynek pracy, Wiejski rynek pracy, Edukacja, Kapitał ludzki
Theory of human capital, Local labour market, Rural labour market, Education, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania region
Abstrakt
Celem badań była próba oceny istnienia zależności pomiędzy wydatkami na edukację ponoszonymi przez gminy a sytuacją na lokalnym wiejskim rynku pracy. Nawiązano do problematyki kapitału ludzkiego i jego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionów, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w Polsce. Wyniki analizy potwierdziły, że inwestycje w kapitał ludzki podnoszą poziom PKB. (abstrakt oryginalny)

This article refers to a human capital and his impact on social-economic development regions with a special focus on rural communities of the Koszalin county. The article try to evaluate, if is the relation between education expenditures and situation on the local labour market. In order to do it, the coefficient of Pearson linear correlation and the coefficient of regression were applied. The time taken for analysis are the years 2000-2013. The available literature, statistical data of the Central Statistical Office, of the BDL (the Bank of Local Data), census data and data of the WUP (Voivodeship Labour Office) in Szczecin. In this context, in the spectrum of the human capital theory and the development, job activity of rural regions, it is worth undertaking a discussion concerning this subject. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amsden A. 1992: Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialisation, New York: OUP.
 2. Bilans kapitału ludzkiego. 2011: PARP, s. 16.
 3. Carnoy M., Castells M. 2001: Globalisation,the Knowledge Society and the Network State.Poulantzas at the Millennium, Global Networks, 1, s. 1-18.
 4. Górniak J. (red.). 2012: Bilans Kapitału Ludzkiego. Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, Raport, PARP.
 5. Green A. 1997: Education, Globalisation and the Nation State, Basingstoke, MacMillan.
 6. Hughes R. 1991: Examining the Roots of Educational Deman. The Case SupportingRural Agrarian Development, World Development, 19(2/3), s. 213-23.
 7. Jones L., Manuelli R. 1990: A Convex Model of Equilibrium Growth: Theory and Policy Implications, Journal of Political Economy, 98, s. 1008-1038.
 8. Jones G., Schneider W. J. 2006: Intelligence, Human Capital, And Economic Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (Bace) Approach, Journal of Economic Growth, Springer, vol. 11(1), s. 71-93, 03.
 9. Klenow P.J., Rodríguez-Clare A. 2004: Externalities and Growth, [W:] P. Aghion, S. Durlauf (red.), Handbook of Economic Growth, North Holland Press, Amsterdam, December.
 10. Monitoring Environmental Progress. 1995: World Bank. A Raport on Work in Progress, Washington D.C.
 11. Klonowska-Matynia M., Zdrojewski E.Z. 2008: Wykształcenie jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8, Szczecin, s. 138.
 12. Klonowska-Matynia M. 2012: The Level Of Education Vs. Human Capital Employment. The Local Prospect, SERiA, t. XII, z. 6.
 13. Krueger A.B., Lindahl M. 2001: Education for grow: why and whom? Journal of Economic Literature, vol. 39/4, 1101-1136.
 14. Lee J.W., Barro R. 1997: Schooling Quality in a Cross Section of Countries, NBER Working Paper, No. 6198, September.
 15. Lucas R. 1988: On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics, 22(1), s. 3-42.
 16. Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w styczniu 2013 roku. 2013: GUS, Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Materiał na konferencję prasową w dniu 25 lutego.
 17. Mincer J. 1962: On-the-jobTraining: Costs, Returns and Some Implications, Journal of Political Economy, No. 5, s. 58-60.
 18. Obszary wiejskie w Polsce, Studia Analizy Statystyczne. 2011: GUS, Warszawa-Olsztyn.
 19. Oketch M.O. 2003: Affording the Unaffordable: Cost-Sharing in Higher Education in Sub-Saharan Africa, Peabody Journal of Education, 78(3), s. 88-106.
 20. Oketch M.O. 2004: The Emergence of Private University Education in Kenya. Trends, Prospects and Challenges, International Journal of Educational Development, 24, s. 119-136.
 21. Oketch M.O. 2006: Determinants of Human Capital Formation and Economic Growth of African Countries, Economics of Education Review, 25(5), s. 554-564.
 22. Romer P.M. 1986: Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, 94, s. 1002-1037.
 23. Romer P.M. 1990: Human capital and growth: Theory and evidence, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Elsevier, vol. 32(1), s. 251-286, January.
 24. Rosner A. 2001: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie, [W:] I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, PAN-IRWiR, Warszawa, s. 60.
 25. Schultz T.W. 1963: The economic value of education, New York, s. 6-8.
 26. Statistics Division. 2009: FAOSTAT. FAO, 02 November.
 27. Tilak J. 2002: Building Human Capital in East Asia: What Others Can Learn, New Delhi: National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi, s. 19-26.
 28. Tilak J. 2004: Public Subsidies in Education in India, Economic and Political Weekly of India, 39, 24 January, s. 343-359.
 29. Wilkin J. 2007: Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych, [W:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 597.
 30. www.wup.pl/index.php, dostęp 04.03.2013.
 31. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_miesie_inf_o_bezrob_rejestr_w_polsce_01m_2013.pd, dostęp 04.03.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu