BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Katarzyna
Tytuł
Koniunktura w handlu : II kwartał 2001
Business Activity in Trade : 2nd Quarter of 2001
Źródło
Koniunktura w handlu. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2001, nr 30, 32 s., wykr., tab.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo handlowe, Zapasy, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Ceny towarów
Commercial enterprises, Inventories, Employment in the enterprise, Commodity price
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W II kwartale odnotowujemy ujemne saldo odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych. Saldo to w ujęciu ważonym wyniosło -15.9. Złożyły się na nie odpowiedzi 250 przedsiębiorstw o następującym rozkładzie: 23,0% respondentów uznało, że w II kwartale w stosunku do I kwartału ich sytuacja się poprawiła, 38,1% ankietowanych nie uchwyciło żadnych zmian w tym zakresie, natomiast 38,9% przedsiębiorstw odnotowało jej pogorszenie. (fragment tekstu)

In the 2nd quarter of 2001 a negative balance of answers to the question concerning the changes in the general situation of trading firms was seen. The balance amounted to -15.9 (as weighted). It resulted from the answers of 250 trading firms, according to the following distribution: 23.0% of respondents declared that their situation in the 2nd quarter improved in relation to the 1st quarter, 38.1% of surveyed firms did not see any changes in that period, while 38.9% of firms declared its worsening. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3212
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu