BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziej Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Opinie rolników nt. świadczenia elektronicznych usług bankowych na rzecz rolników
The Opportunities of Electronic Bank Services Rendering for Farmers
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 159-164, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość elektroniczna, Usługi bankowe, Technologia informacyjna
E-banking, Banking services, Information Technology (IT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena usług świadczonych przez banki na rzecz rolników drogą elektroniczną. Rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnych wpłynął na wszystkie obszary funkcjonowania gospodarki. Bankowość z uwagi na specyfikę działalności i niematerialny charakter usług, jest sferą przodującą w wykorzystaniu technologii informacyjnych. Wykorzystanie nowych technologii w działalności bankowej umożliwia usprawnienie dotychczasowych metod świadczenia usług oraz przezwyciężenie organizacyjnych, przestrzennych i czasowych ograniczeń. Banki dysponują zupełnie nowymi kanałami kontaktu z klientami. Rola i sytuacja klienta w relacjach z bankiem zmienia się w sposób znaczący. Banki umożliwiają klientom korzystanie z produktów finansowych niezależnie od miejsca zamieszkania. Dotyczy to także rolników. Coraz częściej realizują oni swoje potrzeby we własnym zakresie, konsultując się z pracownikami banku jedynie w przypadku bardziej zaawansowanych instrumentów finansowych. (abstrakt oryginalny)

The development of information-communication technologies influenced all areas of economy functioning. The banking concerned, regarding the banks' specific activity as well as non-material character of banks services, that sphere is leading in informational technologies applying. Associated with mentioned above new technologies in banks activity improve the previous methods of services rendering and also allow to overcome both organizational, spatial and time restrictions. Banks dispose really new channels of contacts with clients. Both clients role and situation in relations with bank changes significantly. It should be noted that banks allow clients to use financial products independently upon place of living. It concerns also farmers who very often realize their needs themselves but they consult with bank staff only in case of more advantageous financial instruments. This paper identifies and examines the opportunities of banks within rendering services for farmers by using computers. Paper presents the degree of knowledge concerning electronic bank services among farmers, restrictions connected with their realization as well as the subjective assessment of risk regarding application of electronic contact channels with banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe, podsumowanie IV kwartału 2012 roku. 2012: NetB@nk raport, Związek Banków Polskich, www.zbp.pl.
  2. Chmielarz W. 2005: Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa.
  3. Easingwood C.J., Storey Ch. 1991: Success Factors for New Consumer Financial Services, International Journal of Bank Marketing, vol. 9, no. 1, s. 3-10.
  4. Polasik M. 2007: Bankowość elektroniczna. Istota - stan - perspektywy, CeDeWu, Warszawa.
  5. Regulski M. 2000: Nieuchronna konieczność, Bank, nr 10, s. 27-28.
  6. Stryczyński J., Zarzycki T. 2000: Bank ery gospodarki elektronicznej, Bank, nr 9, s. 55-56.
  7. Świecka B. 2007: Detaliczna bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa.
  8. Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych, charakterystyka i zagrożenia. 2010: Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
  9. Wojciechowska-Filipek S. 2010: Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu