BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosicka-Gębska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tul-Krzyszczuk Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gębski Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Innowacje technologiczne w polskim przemyśle drobiarskim w opinii konsumentów
Technological Innovations in the Polish Poultry Industry in the Opinion of Consumers
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 165-169, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Mięso drobiowe, Innowacje, Preferencje konsumenta
Poultry meat, Innovations, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena poziomu akceptacji konsumentów w stosunku do możliwych zmian, które można by zastosować przez producentów w przygotowaniu mięsa drobiowego, jako przykład działań związanych ze zwiększeniem poziomu innowacyjności produktu. Konsumenci zwracają coraz częściej uwagę na wartość odżywczą produktów i doceniają "dodatkowe wartości", a w szczególności te, które korzystnie wpływają na smak oraz jakość produktu. Przedstawiono informacje o poziomie akceptacji przez konsumentów podejmowanych działań innowacyjnych związanych z mięsem drobiowym i polegających na dodawaniu lub obniżaniu zawartości wybranych substancji w mięsie, np.: witamin, związków mineralnych, soli, tłuszczu, błonnika, wody, cukru. Badania wykazały, że konsumenci, w największym stopniu zaakceptowaliby działania polegające na dodaniu związków mineralnych (ocena średnia 4,05) i witamin (ocena średnia 3,98) oraz na obniżeniu zawartości tłuszczu (ocena średnia 3,86). (abstrakt oryginalny)

Polish food market, which for many years have been characterized by a predominance of supply side, constantly adapting its products to changing consumer needs. Although the consumption of poultry meat is higher in comparison to other types of meat and in 2011 fluctuated at the level of 74 kg/person/year, it's still the producers are trying to convince consumers to increase their level of consumption. The modern consumer pays more and more attention to the nutritional value of the product consumed and appreciated the "added value", which are a consequence of its consumption, and in particular those which have a positive effect on the taste and quality of the product and have a positive impact on the health and functioning of the human being. Therefore, it seems reasonable to study, where one of the goals is to provide information about the level of food producers to consumer acceptance of innovative activities undertaken related to poultry meat and involving the addition or reduction of the content of certain substances such as vitamins, minerals, salt, fat, cellulose, water, or sugar. The results of empirical studies have shown that consumers of the possible applications of innovation in poultry meat, the greatest accept any action involving the addition of minerals (average rating 4.05) and vitamins (average rating 3.98) and reduced fat (rating average 3.86). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bruhn C.M. 2007: Enhancing consumer acceptance of new processing technologies, Innovative Food Science and emerging technologies, 8, s. 555-558.
 2. De Steur H., Gellynck X., Storozhenko S., Liqun G., Lambert W., Van Der Straeten D., Viaene J. 2010: Willingness-to-accept and purchase genetically rice with folate content in Shanxi Province, China. Appetite, 54, s. 118-125.
 3. Frewer L., Scholderer J., Lambert N. 2003: Consumer acceptance of functional foods: issues for the future, British Food Journal, 105, s. 714-731.
 4. Gutkowska K., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kowalczuk I., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A. 2012: Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5(84), s. 187-202.
 5. Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Sajdakowska M. 2009: Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji w produktach tradycyjnych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3(64), s. 115-125.
 6. Górecka D., Czarnocińska J., Idzikowski M., Kowalec J. 2009: Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4(65), s. 320-326.
 7. Jeżewska-Zychowicz M. 2009: Akceptacja genetycznych modyfikacji w produkcji żywności o zwiększonej zawartości witamin i składników mineralnych na przykładzie ryżu, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4(65), s. 47-54.
 8. Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. 2009: Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania, Wyd. SGGW, Warszawa.
 9. Kijowski J. 2000: Wartość żywieniowa mięsa drobiowego, Przemysł Spożywczy, 3, s. 10-11.
 10. Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M. 2011: Innowacje produktowe na rynku słodyczy - oczekiwania konsumentów a poziom akceptacji nowości, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, s. 220-225.
 11. Nowak M., Trziszka T. 2006: Preferencje konsumentów żywności wygodnej z mięsa drobiowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(47), s. 137.
 12. Obidzińska E. 2012: Polskie drobiarstwo u progu 2012 r. Z ostrożnym optymizmem. Agroserwis, nr 1-2.
 13. Rachwał A. 2006: Cechy chemiczne mięsa drobiowego, Hodowca Drobiu, 2, s. 28-33.
 14. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2011: GUS, Warszawa.
 15. Ronteltap A., Van Trijp J.C.M. Renes R.J., Frewer L.J. 2007: Consumer acceptance of technology-based food innovations: lessons for the future of nutrigenomics, Appetite, 49, s. 1-17.
 16. Świderski F. 2007: Towaroznawstwo żywności przetworzonej, Wyd. SGGW, Warszawa, 143, s. 225-245.
 17. Świetlik K. 2007: Ceny detaliczne i spożycie mięsa. Rynek mięsa. Stan i perspektywy, nr 33, s. 41.
 18. Urala N., Lähteenmäki L. 2004: Attitudes behind consumers' willingness to use functional foods, Food Quality and Preferences, 15, s. 793-803.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu