BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Katarzyna
Tytuł
Koniunktura w handlu : IV kwartał 2001
Business Activity in Trade : 4th Quarter of 2001
Źródło
Koniunktura w handlu. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2001, nr 32, 32 s., wykr., tab.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo handlowe, Zapasy, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Ceny towarów
Commercial enterprises, Inventories, Employment in the enterprise, Commodity price
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W IV kwartale odnotowujemy silne ujemne saldo odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych. Saldo to w ujęciu ważonym wyniosło -30,4. Złożyły się na nie odpowiedzi 263 przedsiębiorstw o następującym rozkładzie: 10,7% respondentów uznało, że w IV kwartale w stosunku do III kwartału ich sytuacja się poprawiła, 48,1% ankietowanych nie uchwyciło żadnych zmian w tym zakresie, natomiast 41,1% przedsiębiorstw odnotowało jej pogorszenie. (fragment tekstu)

In the 4th quarter of 2001 the strong negative balance of answers to the question concerning the changes in the general situation of trading firms was seen. The balance amounted to -30.4 (as weighed). It resulted from the answers of 263 trading firms, according to the following distribution: 10.7% of respondents declared that their situation in the 4th quarter improved in relation to the 3rd quarter, 48.1% of surveyed firms did not see any changes in that period, while 41.1 % of firms declared its worsening. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3212
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu