BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krotowska Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Efektywność ekonomiczna rolniczych spółdzielni produkcyjnych na przykładzie województwa opolskiego
Economic Efficiency of Agricultural Production Cooperatives - the Example of the Opolskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 187-192, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość rolnicza, Spółdzielnie, Efektywność ekonomiczna
Agricultural cooperation, Cooperatives, Economic efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodeship
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań dotyczących efektywności ekonomicznej rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) z terenu województwa opolskiego. Do oceny efektywności wykorzystano analizę wskaźnikową. W wyniku analizy potwierdzona została rozpowszechniona w literaturze teoria przedmiotu, iż RSP zrzeszone w grupy producentów rolnych wykazują większą efektywność ekonomiczną niż RSP niezintegrowane. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of studies on the economic efficiency of agricultural production cooperatives in the Opolskie province. To evaluate the effectiveness of cooperatives usedthere were used different financial and economic indicators. The analysis has been widely confirmed in the literature theory and show that cooperatives affiliated to the group of agricultural producers have greater economic efficiency than cooperatives not integrated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. 2000, nr 88 poz. 983 z póź. zm.
  2. Pomykalska B., Pomykalski P. 2007: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, s. 67, 94, 95.
  3. Sierpińska M., Jachna T. 2004: Analiza przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, s. 146 -148, 167, 182, 184, 185.
  4. Szamańska E. 2010: Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 97, z. 2. s. 152.
  5. Telep J. 2004: Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny efektywności, [W:] Z. Bober, J. Telep (red.), Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych, DrukTur, Warszawa, s. 91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu