BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurtyka-Marcak Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kropsz-Wydra Irena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Baza noclegowa zbiorowego zakwaterowania na przygranicznych obszarach wiejskich południowo-zachodniej Polski
Accomodation Base of Collectiva Accommodation Establishments at the Rural Areas of Polish South-West Border
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 193-198, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Obszary wiejskie, Region przygraniczny, Infrastruktura turystyczna, Zaplecze noclegowe turystyki
Development potential, Rural areas, Border areas, Tourism infrastructure, Tourism accommodation facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Południowo-Zachodnia
Poland South-West
Abstrakt
Celem badań było określenie, czy otwarcie granic po 2004 r. spowodowało rozwój bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania na przygranicznych obszarach wiejskich. Turystyka na obszarach przygranicznych południowo-zachodniej Polski ze względu na atrakcyjność turystyczną i rentę położenia ma znaczący potencjał rozwojowy. Kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki miała infrastruktura turystyczna, w tym baza noclegowa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis is to answer the question: Is changing conditions due to the opening of borders after 2004 led to the development of collective tourist accommodation in rural areas? Tourism in the border areas south - western Polish due to the attractiveness of tourism and pension position has significant development potential. Crucial for the development of tourism was tourism infrastructure including accommodation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Faracik R., Pawlusiński R. 2008: Usługi i zagospodarowanie turystyczne, [W:] W. Kurek (red.), Turystyka, PWN, Warszawa, s. 146-147.
  2. Mickiewicz A., Mickiewicz B. 2003: Strategia rozwoju obszarów przygranicznych w ocenie rolników, Prace Nauk. AE we Wrocławiu, Agrobiznes, Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie, nr 983, t. 2, s. 39-45.
  3. Ocena wpływu zidentyfikowanych trendów rozwojowych na sytuację sektora turystyki na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem spodziewanych zmian na rynku pracy. 2010: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012, POKL.08.01.04-02-001/09. Legnica, 115.
  4. Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011. 2013: Warszawa, s. 94-98.
  5. www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, dostęp 10.02.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu