BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurtyka-Marcak Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kropsz-Wydra Irena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Baza noclegowa zbiorowego zakwaterowania na przygranicznych obszarach wiejskich południowo-zachodniej Polski
Accomodation Base of Collectiva Accommodation Establishments at the Rural Areas of Polish South-West Border
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 193-198, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Region przygraniczny, Infrastruktura turystyczna, Zaplecze noclegowe turystyki, Potencjał rozwojowy
Rural areas, Border areas, Tourism infrastructure, Tourism accommodation facilities, Development potential
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Południowo-Zachodnia
Poland South-West
Abstrakt
Celem badań było określenie, czy otwarcie granic po 2004 r. spowodowało rozwój bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania na przygranicznych obszarach wiejskich. Turystyka na obszarach przygranicznych południowo-zachodniej Polski ze względu na atrakcyjność turystyczną i rentę położenia ma znaczący potencjał rozwojowy. Kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki miała infrastruktura turystyczna, w tym baza noclegowa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis is to answer the question: Is changing conditions due to the opening of borders after 2004 led to the development of collective tourist accommodation in rural areas? Tourism in the border areas south - western Polish due to the attractiveness of tourism and pension position has significant development potential. Crucial for the development of tourism was tourism infrastructure including accommodation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Faracik R., Pawlusiński R. 2008: Usługi i zagospodarowanie turystyczne, [W:] W. Kurek (red.), Turystyka, PWN, Warszawa, s. 146-147.
  2. Mickiewicz A., Mickiewicz B. 2003: Strategia rozwoju obszarów przygranicznych w ocenie rolników, Prace Nauk. AE we Wrocławiu, Agrobiznes, Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie, nr 983, t. 2, s. 39-45.
  3. Ocena wpływu zidentyfikowanych trendów rozwojowych na sytuację sektora turystyki na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem spodziewanych zmian na rynku pracy. 2010: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012, POKL.08.01.04-02-001/09. Legnica, 115.
  4. Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011. 2013: Warszawa, s. 94-98.
  5. www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, dostęp 10.02.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu