BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusz Dariusz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Rola lokalnych organizacji w procesie modernizacji gospodarstw rolniczych
The Role of Local Organizations in the Modernisation Process of Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 199-204, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Modernizacja rolnictwa, Ośrodki doradztwa rolniczego, Instytucje publiczne
Arable farm, Modernization of agriculture, Agricultural advisory centers, Public institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było zidentyfikowanie i określenie roli lokalnych organizacji w procesie modernizacji gospodarstw rolniczych. Badania przeprowadzono w 129 gospodarstwach rolniczych z terenu województwa podkarpackiego w 2012 r. Stwierdzono, że badane gospodarstwa rolnicze w procesie modernizacji warsztatu produkcyjnego najczęściej korzystają ze współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego (ODR) i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), urzędami gminy oraz bankami. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to identify and define the role of local institutions in the modernization process of agriculture. The search was realized in 129 farms in podkarpackie province in 2012. It has been stated that in the modernization process farmers have cooperated with Agricultural Advisory Centre, Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, Commune and banks. Farmers point at necessity greater involvement in the modernization process from the banks, commune, Agricultural Chamber and agri-food industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D. 2008: Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  2. Czyżewski B., Matuszczak A. 2008: Instytucjonalne uwarunkowania alokacji zasobów w rolnictwie - ujęcie teoretyczne, [W:] B. Czyżewski, M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, D. Lidke, A. Matuszczak, A. Wasilewska, A. Wasilewski (red.), Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych, Program Wieloletni 2005-2009, nr 103, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 29-43.
  3. Kołodziejczyk D. 2008: Relacje rolników z lokalnymi instytucjami wspierającymi gospodarstwa rolne w świetle badań empirycznych, [W:] B. Czyżewski, M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, D. Lidke, A. Matuszczak, A. Wasilewska, A. Wasilewski (red.), Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych, Program Wieloletni 2005-2009, nr 103, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 81-107.
  4. Wasilewski A. 2009: Instytucje w procesie modernizacji gospodarstw rolnych, [W:] M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski (red.), Instytucjonalne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Synteza wyników badań prowadzonych w okresie 2005-2009, Program Wieloletni 2005-2009, nr 136, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 10-30.
  5. Woś A. 1999: Instrumenty restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu