BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutkowska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Berbeka Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie rolnictwa w rozwoju terenów górskich na przykładzie rejonu sudeckiego
The Meaning of Agriculture in Development of Mountain Areas on the Example of Sudety Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 205-210, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Rolnictwo zrównoważone, Rozwój obszarów wiejskich
Agricultural production, Sustainable agriculture, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Sudety
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie roli sudeckiego rolnictwa w realizacji funkcji o znaczeniu ogólnospołecznym, turystyczno-rekreacyjnym i krajobrazowym oraz wskazanie ukierunkowania produkcji rolniczej, które umożliwi racjonalne wykorzystanie gruntów rolnych w specyficznych warunkach klimatyczno-glebowych terenów górskich. Niska intensywność (w tym chemizacja) sudeckiego rolnictwa sprzyja rozwojowi rolnictwa zrównoważonego. Doskonałym sposobem na zwiększenie dochodów tych gospodarstw jest działalność agroturystyczna oraz wytwarzanie produktów regionalnych. (abstrakt oryginalny)

Difficult natural conditions determine steering the agricultural production in mountain farms. Significant share and acreages of pastures and meadows are characteristic feature of these farms. Low livestock density of Sudety farms causes steering of their utilization on touristic, recreational and also renewable energy aims. Such model of meadows and pastures utilization in Sudety Mountains motivates co-financing from public budget. Market conditions caused that cereals are dominant cultivars in which wheat. Low intensity of using pesticides and fertilizers favours development of sustainable agriculture. Regional products are perfect way to increase incomes of these farms. Registering such product and it's promotion could beperfect form for distinction of Sudety. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kurtyka I. 2008: Efektywność ekonomiczna gospodarstw agroturystycznych na dolnym Śląsku, [W:] Turystyka wiejska a edukacja, różne poziomy, różne wymiary, Wyd. AR w Poznaniu, s. 282-290.
  2. Kurtyka I. 2009: Baza turystyczna indywidualnego zakwaterowania na Dolnym Śląsku na tle Polski, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 4, s. 177-181.
  3. Kutkowska B. 1995: Finansowe wsparcie gospodarstw terenów górskich, ZN AR we Wrocławiu, nr 278, s. 222-237.
  4. Kutkowska B. 2006a: Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach ONW na Dolnym Śląsku, Wieś i Rolnictwo nr 4(133), Warszawa, s. 90-102.
  5. Kukowska B. 2006b: Wsparcie rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na Dolnym Śląsku uwzględnieniem terenów sudeckich, Acte Agraria et Silvestria, Sekcja ekonomiczna, vol. XLVI/I, Kraków, s. 49-55.
  6. Kutkowska B. 2007: Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa o obszarów wiejskich w Sudetach, Wyd. IRWiR PAN. Studia i Monografie, nr 2, Warszawa, ss. 81.
  7. Musiał W. 2008: Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich w Karpatach Polskich. Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Wyd. IRWiP, PAN, Warszawa, ss. 391.
  8. Parylak D. 2007: Określenie kierunków rozwoju produkcji roślinnej, [W:] Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa na Dolnym Śląsku, Regionalne Centrum Studiów Strategicznych, Wrocław, s. 41-47.
  9. Powszechny Spis Rolny. 2010: GUS, Warszawa.
  10. Sowiński J. in. 2008: Baza surowcowa biomasy do celów biorafineryjnych w warunkach Sudetów, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich PAN KZZG, z. 55, Kraków, s. 123-133.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu